eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Banskobystrický kraj


 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Kremnička 51, 974 05 Banská Bystrica
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
bb@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
zv@hagard.sk

 

Osko, a.s, Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
telefón: 048 / 470 12 32, 470 12 33
http://www.osko.sk

 

Osko, a.s, Lučenecká cesta 5, 960 01 Zvolen
telefón:  048 / 540 19 93
http://www.osko.sk

 

OSKO, a.s., Priemyselná  267/23, 965 01 Ladomerská Vieska
telefón: 0911 088 727, 0911 088 726
http://www.osko.sk

 

ALFEX, s. r. o., Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048 / 416 3505, fax: 048 / 416 3345
http://www.alfex.sk
alfex@bb.psg.sk

 

BKL ELEKTRO,  Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048 / 414 65 14, fax: +421 48 414 23 98
http://www.bkl.sk
bklbb@bkl.sk

 

CONSTRUCT s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec
telefón / fax: 047 / 4330252, 0908 930 024
http://www.construct-lc.sk
elektro@construct-lc.sk

 

Construct s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 03 Banská Bystrica
telefón, fax: 048 / 416 1715, mobil: 0908 930 025, 0905 131 718
http://www.construct-lc.sk

 

eD system a.s., Partizánska cesta 77/D, 974 01 Banská Bystrica
telefón: +421 48 294 1000