eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
E-Config

je program pre prípravu cenových informácií, technických špecifikácií, ponúk, objednávok, konfigurácií výrobkov, návrh rozvádzačov Eaton, overenie návrhu rozvádzačov a úplných krytov Eaton a vytvorenie jednoduchých jednopólových schém zapojenia. Program je možné využiť aj pre nájdenie ceny výrobku, prípadne pre zobrazenie dátového listu.

 

STIAHNITE si novú verziu tu

 

Novinky v programe E-Config verzia

 

 • E-Config využíva k svojej funkcii najnovšie Microsoft Access Database Engine 2016
 • Doplnený sortiment a možnosť konfigurácie rozvádzačového systému xEnergy Basic do 630A
 • V module kreslenie schém je možné voliť prívod medzi TN-S a TN-C (bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N sa nachádza za vstupným prvkom).
 • Vylepšený modul Overenie návrhu pre zákaznícke zostavy DBO a PSC podľa STN EN 61 439 (dostupné od 8/2020)
 • Nový proces registrácie a získavania výsledkov skúšok rozvádzačových skríň podľa STN EN 62208 (dostupné od 8/2020)
   

Funkcie programu E-Config:

 

 • Vytvorenie zoznamu výrobkov výberom z databázy výrobkov.
 • Vytvorenie zostáv výrobkov výberom z databázy výrobkov. K základnému prístroju je možné pripojiť príslušenstvo. Pre niektoré skupiny výrobkov sú kontrolované väzby medzi základným prístrojom a príslušenstvom.
 • Poloautomatizovaný návrh rozvádzačov v grafike pre domové rozvodnice, rozvádzače nízkeho napätia Profi Plus a samostatne stojacich skriňových rozvádzačov.
 • Osadenie rozvádzačov prístrojmi. Prístroje možno vyberať z databáz rovnakým spôsobom ako pri vytváraní zoznamu výrobkov.
 • Výpočet oteplení a hmotnosti rozvádzačov.
 • Overenie návrhu rozvádzača a generovanie dokumentácie k rozvádzačom a úplným krytom.
 • Vytvorenie dokumentácie skladajúcej sa z grafického zobrazenia rozvádzača a zoznamu materiálu vo forme štruktúrovaného alebo sumarizačného zoznamu. Štruktúrovaný zoznam graficky zvýrazňuje väzby medzi základným prístrojom a príslušenstvom.
 • Automaticky vkladané povinné/voliteľné príslušenstvo.
   

Hardvérové a softvérové nároky:

 

 • Počítač PC, 1GB RAM a viac, grafika s rozlíšením min 1024x768, monitor, myš, alebo iné ukazovacie zariadenie, výstupné zariadenie pre tlač
 • Min. 3.6 GB voľného miesta na pevnom disku
 • Inštalované Windows 7, Windows 8, Windows 10

Poznámky:
Licencia na používanie programového systému je poskytnutá na časovo obmedzenú dobu. Licenciu poskytuje výhradný držiteľ práv k programu Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 

Platnosť súčasnej verzie E-Config končí 31. 7. 2022, stiahnite si novú verziu programu E-Config už teraz.