eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
PAVOUK (júl 2022) nová verzia


STIAHNITE si novú verziu tu

 

 

Základné vlastnosti

 

Program PAVOUK (xSPIDER) je graficky orientovaný návrhový systém pre dimenzovanie NN sietí osadených istiacimi prístrojmi Eaton. Pre lúčové aj zauzlené siete vykonáva výpočet úbytkov napätia, rozloženie záťaže a skratových prúdov a následne kontrolu vhodnosti použitých káblov a istiacich prístrojov. Výpočtové postupy vychádzajú z platných STN. Jedná sa o samostatný program vyžadujúci len operačný systém Windows. Program je určený predovšetkým pre projektantov a výpočtárov.

 

Zoznámte sa s užívateľsky prívetivejším rozhraním a rozšírenými funkciami Programu Pavouk, ktorý beží na novej technológii, ktorá potrebuje k dispozícii najnovší Microsoft Access Database Engine 2016.

 

 

Prehľad možností programu:

 

  • práca s TN, IT a TT sieťami až do 1000 V
  • návrh lúčových i zauzlených sietí
  • návrh sietí s jedným alebo viacerými zdrojmi (sieť, transformátor, generátor)
  • voliteľné použitia súčiniteľov súdobosti (ks) a využitia (kz)
  • možnosť simulácie rôznych prevádzkových stavov siete odpájaním záťaží a zdrojov
  • možnosť simulácie prevádzkových stavov spínacích prístrojov
  • databáza prístrojov a komponentov s prehľadnou stromovou štruktúrou
  • všetky výpočty zodpovedajú platným STN
  • vyhodnotenie selektivity poistiek
  • tlač výstupných zostáv a správ