eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Zvodiče prepätia

 

Zvodič prepätia SPBTZvodiče prepätia (prepäťové ochranné zariadenia - SPD) slúžia pre ochranu elektrických zariadení a spotrebičov pred účinkami krátkodobých prepätií, ktoré sa vyskytujú v dôsledku atmosférických výbojov a pri spínacích pochodoch v priemyselných zariadeniach. Pre účinnú ochranu vnútorných inštalácií sa zvodiče prepätia radia do kaskády (tzv. koordinovaná ochrana), pričom každý z troch stupňov kaskády redukuje energiu prepäťovej vlny na prijateľnú hranicu.

 

Triedy zvodičov prepätia:

 • Trieda I (B) - zvodiče bleskových prúdov, zvyčajne skúšané vlnou 10/350 µs. V ponuke Moeller v prevedení so zapuzdreným iskrišťom s riadenou ionizáciou, impulzné zvodové prúdy až 100 kA
 • Trieda II (C) - zvodiče prepätia pre tvar vlny 8/20 µs, varistorové zvodiče pre 20 (40) kA
 • Trieda III (D) - zvodiče prepätia pre tvar vlny 8/20 µs, varistorové zvodiče pre ochranu najcitlivejších elektronických spotrebičov, impulzné prúdy do 10 kA

 

Zvodič prepätia SPITypy zvodičov prepätia:

 • SPI-35/440 - trieda I (B), impulzný prúd 35 kA, šírka 1 TE, zapúzdrený
 • SPI-50/NPE - trieda I (B), impulzný prúd 50 kA, šírka 1 TE, zapúzdrený, sčítacie iskršte pre zapojenie 3 +1 s SPBT12-280
 • SPI-100/NPE - trieda I (B), impulzný prúd 100 kA, šírka 2 TE, zapúzdrený, sčítací iskrisko pre zapojenie 3 +1 sa SPI-35/440
 • SPI-35/440/3 - sada zvodičov triedy I (B) pre siete TN-C
 • SPI-3 +1 - sada zvodičov triedy I (B) pre siete TN-S, TT

Zvodič prepätia SPCT

 • SPCT2-280/... - Trieda II (C), kompletné 1-4pólové sady,  výbojový prúd na 1 modul 20 kA
 • SPCT2-460/1 - - Trieda II (C), kompletné 1-4pólové sady, výbojový prúd na 1 modul 20 kA
 • SPCT2-NPE60/1 - trieda II (C), výbojový prúd 30 kA, šírka 1 TE, sčítacie iskrište pre zapojenie 1 +1, 3 +1, s vymeniteľným modulom
 • SPCT2-280 – Trieda II (C), vymeniteľný modul, výbojový prúd 20 kA, šírka 1TE
 • SPCT2-460 - Trieda II (C), vymeniteľný modul, výbojový prúd 20 kA, šírka 1TE

 

 • SPBT12-280 - Kombinovaný varistorový zvodič triedy B + C, dva stupne v jednom module, impulzný prúd 12,5 kA, výbojový prúd 25 (50) kA
 • SP-B+C/3 - Kompletná montovaná sada zvodičov triedy B + C (SPI + SPC-S) pre siete TN-C, nie je nutné použiť oddeľovacie indukčnosť
 • SP-B+C/3+1 - Kompletná montovaná sada zvodičov triedy B + C (SPI + SPC-S) pre siete TN-C, nie je nutné použiť oddeľovaciu indukčnosť