eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Produkty vysokého napätia


Spoločnosť Eaton získala významný podiel na trhu vysokonapäťových zariadení aj vďaka tzv. kľúčovým technológiám, z ktorých väčšina je chránená patentmi. Jednou z hlavných je technológia vákuového spínania. Hlavnými súčasťami zhášadla je pevný a pohyblivý kontakt, tie sú umiestnené v keramickom puzdre. Pohyb kontaktu je zabezpečený prostredníctvom vlnovca, ktorý tiež zaručuje tesnosť vákua. V oboch kontaktoch vypínačového zhášadla sa nachádzajú magnetické lamely vyrobené v tvare podkovy. Magnetické pole, ktoré sa vytvorí pri prechode prúdu počas vypínacieho procesu, je pomocou týchto lamiel tlačené do axiálneho smeru, dochádza teda k rozptýleniu výboja na celú plochu kontaktov a vzniká tak vysoký počet paralelných oblúkov. Tento výboj sa vďaka tomu vyznačuje nízkym napätím a krátkou dobou pôsobenia. Výsledkom je oblúk s veľmi nízkou energiou. Poškodenie plôch kontaktov je teda zanedbateľné. Tieto bezpečné, kompaktné a bezúdržbové vákuové zhášadlá sú skonštruované na viac ako 30 000 spínacích operácií pri menovitom prevádzkovom prúde a na viac ako 100 spínacích operácií pri vypínaní skratových prúdov.

 

 

Ďalšou kľúčovou technológiou je technológia pevnej izolácie. Spoločnosť Eaton ako pevnú izoláciu používa materiály na báze epoxidových živíc, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu - neobsahujú toxické látky. Tieto materiály sa používajú pre jednopólovú izoláciu primárnych častí rozvádzača, či už je to vypínač, prípojnicový systém či všetky primárne časti rozvádzača. V tejto izolácii môžu byť tiež hermeticky zapuzdrené vákuové zhášadlá. Pevná izolácia sa používa aj na výrobu konštrukčných prvkov – napr. pripojovacích priechodiek a prepážok. Pevná izolácia chráni primárne časti proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, ako prach či vlhkosť. Vyznačuje sa vysokou mechanickou pevnosťou, vysokou tepelnou vodivosťou a vysokou rezistivitou.

 

Tieto kľúčové technológie umožňujú spoločnosti Eaton vyrábať a dodávať vysoko prevádzkovo spoľahlivé rozvádzačové systémy s minimálnymi nárokmi na prevádzkovú údržbu pri zachovaní vysokej bezpečnosti pre obsluhujúci personál. Všetky zariadenia vysokého napätia využívajú kombináciu vzduchu a pevných izolantov a využívajú bezvýhradne vákuovú spínaciu technológiu vo všetkých hlavných spínacích prvkoch. Všetky použité materiály sú ľahko recyklovateľné.

 

  Kľúčové technológie rozvádzačov VN spoločnosti Eaton

 

Produktový rad Xiria

 

Kompaktný rozvádzač Xiria

 

Rozvádzač Xiria je kompaktný, blokový vn rozvádzač v prevedení s dvoma, troma, štyrmi a maximálne s piatimi poľami v akejkoľvek kombinácii hlavných spínacích prvkov. Hlavným spínacím prvkom v rozvádzači Xiria je odpínač alebo vypínač. Odpínačové pole sa používa ako nechránený prívod alebo vývod na káblové slučky. Vypínačové pole s ochranou WIC a prúdovými transformátormi sa používa ako chránený vývod pre káble alebo na transformátory. Tento rozvádzač je možné použiť v sieťach s menovitým napätím až 25 kV. Rozvádzač disponuje menovitým prúdom prípojníc 630 A. Je odolný proti vnútornému oblúku podľa klasifikácie IAC, konkrétne IAC AFL 20 kA - 1 s. Rozvádzač je vhodný napríklad pre použitie v transformátorových staniciach, aplikáciách zelenej energie, ďalej v komerčných budovách alebo v infraštruktúre.

 

Modulárny rozvádzač Xiria E

 

Rozvádzač Xiria E je novým rozvádzačom spadajúcim do produktovej rady Xiria. Tento rozvádzač je modulárny, počet polí v jednom rozvádzači teda nie je obmedzený. Rozvádzač môže byť vybavený ako poľom odpínačovým a vypínačovým, tak aj poľom s pozdĺžnou spojkou prípojníc, poľom merania a poľom s priamym pripojením na prípojnice. Môže byť naviac oproti kompaktnej verzii Xiria vybavený nadstavbovou skriňou, kde môžu byť umiestnené ľubovoľné ovládacie, meracie, komunikačné a regulačné zariadenia. Tento rozvádzač je možné použiť v sieťach s menovitým napätím 25 kV. Menovitý prúd prípojníc je 630 A. Rozvádzač je odolný proti vnútornému oblúku podľa klasifikácie IAC, konkrétne IAC AFL 20 kA - 1 s. Rozvádzač je možné použiť v transformátorových staniciach, aplikáciách zelenej energie, ďalej v komerčných budovách alebo v infraštruktúre.

 

  Automatizované rozvádzačové systémy v sieťach VN

  Nový rozvádzač vysokého napätia Xiria E

 

Innovac SVS

Rozvádzač SVS je kompletne zapuzdrený rozvádzač, kde celá prúdová dráha je jednofázovo izolovaná pevnými izolantmi. Rozvádzač SVS môže byť vybavený poľom s odpínačom, poistkovým odpínačom a vypínačom, ďalej môže byť vybavený poľom s pozdĺžnou spojkou prípojníc, poľom merania a poľom s priamym pripojením na prípojnice. Rozvádzač je určený pre siete s menovitým napätím až 25 kV. Jeho prípojnice sú dimenzované na menovitý prúd 800, alebo 1 250 A. Rozvádzač je možné použiť napríklad v infraštruktúre, v priemysle alebo aj v distribučných rozvodniach.

 

Power Xpert® FMX

Tento kovovo krytý rozvádzač, vyznačujúci sa inovatívnou konštrukciou, je izolovaný kombináciou vzduchu a pevných izolantov. Môže byť vybavený vypínačovým poľom alebo poľom s pozdĺžnou spojkou prípojníc. Vypínač, ktorý sa pri tomto rozvádzači používa je typu plug-in, a je ovládaný elektromagnetickým pohonom. Vypínač teda plne využíva potenciál vákuových zhášadiel s ich vysokým počtom spínacích operácií. Rozvádzač je určený pre siete s menovitým napätím až 25 kV. Prípojnice tohto rozvádzača sú dimenzované na menovitý prúd 2000 A. Je odolný proti vnútornému oblúku podľa klasifikácie IAC, konkrétne IAC AFL 25 kA - 1 s. Rozvádzač je možné použiť napríklad v priemysle, distribučných a hlavných rozvodniach, infraštruktúre alebo i v dátových centrách.

 

Power Xpert® UX

Vzduchom izolovaný rozvádzač vysokého napätia Power Xpert ® UX vychádza z osvedčenej rady Unitole. Tento rozvádzač je navrhnutý v dizajne výsuvného prevedenia s oddelenými priestormi pripojenia káblov, spínacieho priestoru a oddelenia prípojníc . Ako hlavný spínací prvok je tu používaný výkonový vypínač W-VACi. Rozvádzač môže byť vybavený poľom s vypínačom, poľom s pozdĺžnou spojkou prípojníc, a tiež poľom pomocným, ktoré môže byť ľubovoľne osadené rôznymi vozíkmi s príslušenstvom. Rozvádzač je možné pre motorové aplikácie vybaviť stýkačom so zodpovedajúcou mechanickou a elektrickou odolnosťou pre použitie v aplikáciách s menovitým napätím až 7,2 kV. Rozvádzač je určený pre použitie v sieťach s menovitým napätím až 25 kV. Jeho prípojnice sú dimenzované na menovitý prúd do 4000 A. Je odolný proti vnútornému oblúku podľa klasifikácie IAC, konkrétne IAC AFLR 40 kA - 1 s. Rozvádzač Power Xpert ® UX je možné použiť v priemysle, v hlavných rozvodniach a tiež v elektrárňach.

 

Innovac MMS

Tento modulárny, kovovo krytý, vzduchom izolovaný rozvádzač disponuje dvojitým systémom prípojníc. Rozvádzač môže byť vybavený vypínačovým poľom, poľom s pozdĺžnou a s priečnou spojkou prípojníc a poľom s priamym pripojením na prípojnice. Používa sa teda v aplikáciách, kde je kladený vysoký dôraz na spoľahlivosť dodávky elektrickej energie. Tento systém je možné použiť v sieťach s menovitým napätím 25 kV. Prípojnice sú dimenzované na menovitý prúd do 4000 A. Je odolný proti vnútornému oblúku podľa klasifikácie IAC, konkrétne IAC AFLR 31,5 kA - 1 s. Rozvádzač MMS je vhodný pre použitie v priemysle, infraštruktúre a v hlavných a distribučných rozvodniach.

 

Výkonový vypínač W-VACi

Vysokonapäťový výkonový vypínač W-VACi disponuje klasickým pružinovým pohonom. Vypínač je možné dodať, vo výsuvnom, alebo fixnom prevedení. Súčasťou dodávky výsuvného prevedenia je aj základňa vypínača. Výsuvné prevedenie sa používa aj v rozvádzačoch Power Xpert ® UX. Vypínač je určený pre siete s menovitým napätím až 25 kV. Menovitý prúd vypínača môže byť až 4000 A s maximálnym menovitým skratovým vypínacím prúdom 50 kA. Tento vypínač je vhodný pre použitie v rozvádzačoch výsuvného prevedenia, ďalej je vhodný napr. i ako riešenie retrofitov kobkových rozvodní, alebo ako výzbroj vzduchom izolovaných vn rozvádzačov.