eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Ocenenia a certifikáty

 

ISO 50001:2011
Warehouse electrical products
 

 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Design, production, service and support of systems for automation and industrial switch units.
 

 

BS OHSAS 18001:2007
Certifikát Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001:2007
 

 

ISO 14001:2015
Certifikát Systému managementu ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001:2015
 

 

ISO 9001:2015
Certifikát Systému managementu kvality podľa normy ISO 9001:2015
 

 

QUALITY, ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Systém manažérstva vyhovujúci požiadavkám ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

 

ENVI-PAK 2014
Príspevok k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 21 003,80 ks CO2 účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

 

ISO 9001:2008
Certifikát Systému managementu kvality podľa normy ISO 9001:2008

 

ISO 14001:2004
Certifikát Systému managementu ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001:2004

 

BS OHSAS 18001:2007
Certifikát Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007

 

SEWA 2012
Spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov z nich
SEWA 2011
Spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov z nich
SEWA 2010
Spoločnosť plniaca povinnosti týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov z nich
ENVI-PAK 2012
Príspevok k úspore emisií sklenníkových plynov a energie
Recyklačný fond
Potvrdenie o registrácii v komoditách batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, plasty, papier a lepenka (dovoz)
Best Employers for Healthy Lifestyles® 2013
Podporujeme zdravý životný štýl zamestnancov
Green solution
Dodržujeme štandardy pre životné prostredie
Etická spoločnosť
Jedna z prvých štyroch celosvetovo najetickejších spoločností v kategórii priemyselnej výroby
ENVI-PAK Certifikát 2011
Úspora emisií skleníkových plynov a energie