eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Softvér

Nová generácia programu na prípravu cenových ponúk, objednávok, konfiguráciu výrobkov a návrh rozvádzačov Eaton

E-Config je program na prípravu cenových informácií, technických špecifikácií, ponúk, objednávok, konfiguráciu výrobkov a návrh rozvádzačov Eaton. Program je možné využiť tiež pre nájdenie ceny výrobku.

Program E-Config verzia 3 je nástupcom starších programov E-Config verzie 2.4 a M-Profil verzie 3.13. Obsahuje všetky funkcie svojich predchodcov a pridáva nové možnosti. Obsahuje nový moderný užívateľský interface a nové grafické jadro, podobné štandardným CAD systémom.

 

Pomôcka pre návrh motorových vývodov (elektronické pravítko).

Nová generácia softvéru pre výpočet skratových pomerov a dimenzovanie sietí nízkeho napätia. Ponúka nové používateľské rozhranie a nové funkcie.

Pavouk (xSpider) je graficky orientovaný návrhový systém pre dimenzovanie NN sietí osadených istiacimi prístrojmi Eaton. Pre lúčové aj zauzlené siete vykonáva výpočet úbytkov napätia, rozloženie záťaže skratových prúdov a následne kontrolu primeranosti použitých káblov istiacich prístrojov. Tento samostatný program vyžaduje iba operačný systém Windows a je určený predovšetkým pre projektantov a výpočtárov. Verzia 3.5 je nová generácia programu, pričom výpočtové postupy sú aktualizované podľa platných noriem. Obsahuje nové grafické a výpočtové jadro, nový užívateľský interface. Funkcie obsiahnuté vo predošlých verziách 3 sú zachované a doplnené o nové funkcie.

 

Databáza prvkov Eaton v rôznych dátových formátoch pre elektroprojekčný softvér.
 


 

Parametrizačný softvér pre senzory iProx.

 

Program pre zákaznícku tvorbu popisov štítkov a výplní tlačidiel ovládacích a signalizačných prístrojov.

 

Softvérová pomôcka pre jednoduchý a prehľadný výber vačkových spínačov T a vypínačov P.

 


 

Parametrizačný softvér pre frekvenčné meniče radu M-MAX.

 

Softvér pre úpravu systému, jeho parametrov a aplikácií pre frekvenčné meniče SLX, SVX, SPX.

 

Softvér pre parametrizáciu frekvenčných meničov radu SLX, SVX a SPX.

 


 

Softvér SWD-Assist vyvinutý spoločnosťou Eaton pre SmartWire-DT zjednodušuje návrh siete a umožňuje komfortné testovanie všetkých spínacích a riadiacich prvkov a ich prevádzkovanie.

 

Softvér pre parametrizáciu bezpečnostných riadiacich relé easySafety.

 

Program určený pro parametrizáciu GSM modemu pre riadiace relé EASY.

 

Program určený pre parametrizáciu ethernetového moduly pre riadiace relé EASY.

 

Nástroj pre konfiguráciu a návrh systémov XI/ON, vzdialených vstupov a výstupov (generácia konfiguračných súborov .gsd, .eds)

 

Demoverzia programovacieho prostredia pre PLC prístroje XC.

 

Demoverzia programového prostredia pre vytváranie ovládacích obrazoviek pre dotykové panely radu XV / XVH.

 

Parametrizačný softvér pre riadiace relé EASY a multifunkčný displej MFD-Titan.

 


 

Nadstavba AutoCADu / BricsCADu pre návrh VN rozvodní do 24 (25) kV s rozvádzačov Eaton.