eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Fakturačné údaje


Eaton Electric s.r.o.
Drieňová 1/B
SK – 821 01 Bratislava

 

IČO: 35747498
DIČ: 2020243049
IČ DPH: SK2020243049

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka číslo. 17409/B
Konateľ: Ing. Dušan Pirich
Prokurista: Ing. Ľuboš Reviľák, Ing. Roman Štolfa

 

Bankové spojenie:

 

Názov banky: Citibank Europe plc
IBAN: SK92 8130 0000 0020 1325 0008
SWIFT: CITISKBA
Mena: EUR


Adresa na zasielanie faktúr: ElectricSK@eaton.com