eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Žilinský kraj


 

VEREX-ELTO, a.s., Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
telefón: 044 / 5474 711, fax: 044 / 5474 759
http://www.verexelto.sk
info@verexelto.sk

 

VEREX ŽILINA, a.s., M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina
telefón: 041 / 507 70 55
http://www.verexzilina.sk
info@verexzilina.sk

 

VEREX-ELTO, a.s., Bystrická cesta 5475/23E, 034 01 Ružomberok
fax: 044 / 432 3601
http://www.verexelto.sk
predaj.rk@verexelto.sk

 

ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 04 Žilina
telefón: +421 41 3215 340, fax: 041 / 763 4848
http://www.anmima.sk
anmima@anmima.sk

 

ANMIMA, s.r.o., Ul. 1. Mája - Malá Kolónia, 031 04 Liptovský Mikuláš
telefón: +421 44 3215330, fax: 044 / 5528 630
http://www.anmima.sk
anmima@anmima.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Kvačalova 11, 010 04 Žilina
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
za@hagard.sk

 

KONEX elektro, spol. s r.o., Podhora 51 – obchodný dom ADRIA, 034 01 Ružomberok
telefón: 044 / 4322 128, 0902 / 959 531, fax: 044 / 4300 286
http://www.konex.sk
rbkmop@konex.sk

 

BKL ELEKTRO, s.r.o., Pri Turci 24, 036 01 Martin
telefón: 043 / 421 38 07, fax: 043 / 421 38 08
http://www.bkl.sk
bkl@bkl.sk

 

BKL ELEKTRO, s.r.o.,  Alej Slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
telefón: +421 43 586 65 49, fax:+421 43 582 36 55
http://www.bkl.sk
bkldk@bkl.sk

 

eD system a.s., Kysucká ul. 3876 (vedľa hotela Holiday Inn), 010 01 Žilina
telefón: +421 41 324 8800