eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Trnavský kraj


 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Zavarská 10/E, 917 00 Trnava
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
tt@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r. o., A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
pn@hagard.sk

 

VEREX-ELTO, a.s.,  Cukrová 8581/6, 91701 Trnava
www.verexelto.sk
predaj.tt@verexelto.sk

 

Bučo s.r.o., Komenského 938/44, 905 01 Senica
telefón: 034 / 654 3429, Fax: 034 / 654 3430
http://www.buco.sk
senica@buco.sk