eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Prešovský kraj


 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
po@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
pp@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
he@hagard.sk

 

VEREX-ELTO, a.s., Jilemnického 4, 080 11 Prešov
telefón.: 051 748 54 21
mobil: 0903 987 215
www.verexelto.sk
predaj.po@verexelto.sk

 

KONEX ELEKTROODBYT, spol. s r. o., Stocklova 13, 085 01 Bardejov
telefón: 054 / 488 20 86, 0903 705 529
www.konex.sk
bj.sklad@konex.sk