eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Nitriansky kraj


 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
nr@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
sa@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Dvorská cesta 23, 940 02 Nové Zámky
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
nz@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Továrenská 3, 943 03 Štúrovo
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
st@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol s r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
infolinka: +421 945 430 420
http://www.hagard.sk
kn@hagard.sk

 

VEREX-ELTO, a.s., Pražská 10, 949 01 Nitra
telefón: 037 / 692 7120, fax: 037 / 692 7112
http://www.verexelto.sk
predaj.nr@verexelto.sk

 

VEREX-ELTO, a.s., Viničná 2, 940 02 Nové Zámky
telefón: 035 / 6920 113
http://www.verexelto.sk
predaj.nz@verexelto.sk

 

LEVEL a.s., Sv.  Michala 2404/4, 934 01 Levice
telefón:  036 / 631 0640, fax: 036 / 631 7956
info@levellevice.sk

 

M&L spol. s r.o., Hlavná 28/62, 927 00  Šaľa
telefón:  031 / 770 7464, fax:  031 / 771 3613
http://www.mplusl.sk
mplusl@mplusl.sk

 

PREKAB, s.r.o., Novozámocká 1, 949 05 Nitra
telefón: 037 / 651 6909, fax: 037 / 651 6909, mobil: 0911 118 304
http://www.prekab.sk
prekabnr@prekab.com