eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Veľkoobchody Košický kraj


 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Holubyho 12, 043 27 Košice
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
ke@hagard.sk

 

HAGARD:HAL, spol. s r.o., Močarianska 1, 071 01 Michalovce
infolinka: +421 945 430 420
www.hagard.sk
mi@hagard.sk

 

VEREX-ELTO, a.s., Južná trieda 78, 040 01 Košice
telefón: 0902 956 200
www.verexelto.sk
predaj.ke@verexelto.sk

 

Konex elektro, spol. s.r.o., Dopravná 1, 040 13 Košice
telefón: 055 / 670 4222, fax: 055 / 670 4200, 300
www.konex.sk
konex@konex.sk

 

KONEX elektro, spol. s r. o., Zimná 69, 052 01 Spišská Nová Ves
telefón: 053 / 446 2562, fax: 053 / 41 50 010
www.konex.sk
snv@konex.sk

 

Bučo s.r.o., Južná trieda 97/3, 040 03 Košice
telefón: 055 / 677 0607, 055/728 7501, fax: 055 / 728 7502
www.buco.sk
kosice@buco.sk

 

ASBIS SK spol. s r.o., Moldavská cesta 8/B, 040 11 Košice
telefón: +421 55 321 65 11
http://www.asbis.sk
online_kontakt@asbis.sk

 

eD system a.s., Osloboditeľov 33, 040 17 Košice
telefón: +421 55 292 9290

 

SETEZA ELEKTRO, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
telefón: 053 / 441 0481, fax: 053/441 30 35
www.seteza-elektro.sk
seteza@seteza.sk