eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika

Súbory na stiahnutie

ATP Journal 10 / 2017
PDF  (0,6MB)
ATP Journal 06 / 2017
PDF  (0,6MB)
ATP Journal 05 / 2017
PDF  (1,1MB)
ATP Journal 03 / 2017
PDF  (0,8MB)
ATP Journal 10 / 2016
PDF  (0,3MB)
ATP Journal 07 / 2016
PDF  (0,2MB)
ATP Journal 06 / 2016
PDF  (1,0MB)
ATP Journal 03 / 2016
PDF  (0,7MB)
ATP Journal 12 / 2015
PDF  (0,1MB)
ATP Journal 11 / 2015
PDF  (0,5MB)
ATP Journal 10 / 2015
PDF  (0,1MB)
ATP Journal 09 / 2015
PDF  (0,1MB)
ATP Journal 06 / 2015
PDF  (5,2MB)
ATP Journal 05 / 2015
PDF  (6,0MB)
ATP Journal 03 / 2015
PDF  (4,4MB)
ATP Journal 06 / 2014
PDF  (1,7MB)
ATP Journal 05 / 2014
PDF  (1,6MB)
ATP Journal 03 / 2014
PDF  (3,0MB)
ATP Journal 12 / 2013
PDF  (1,4MB)
ATP Journal 10 / 2013
PDF  (1,4MB)
ATP Journal 06 / 2013
PDF  (1,2MB)
ATP Journal 05 / 2013
PDF  (1,3MB)
ATP Journal 03 / 2013
PDF  (0,4MB)
Technika 3 - 4 / 2013
PDF  (1,6MB)
Náš Čas 02 / 2013
PDF  (0,6MB)
ATP Journal 10 / 2012
PDF  (1,4MB)
ATP Journal 07 / 2012
PDF  (0,3MB)
ATP Journal 05 / 2012
PDF  (0,3MB)

Novinky

 Archív >>


 
 
 
 

20.09.2017  | ATP Journal 10 / 2017

Rozvádzače Eaton xEnergy Main do 7 100 A – nadštandardná bezpečnosť a spoľahlivosť – Výpadok hlavného rozvádzača, ktorý napája celú budovu alebo dôležité technologické procesy, môže znamenať obrovské finančné výdaje na prestoje.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

11.08.2017  | Stavebné noviny 04 / 2017

Technológia Eaton pomáha automatizovať vŕtanie 250-tis. otvorov v tuneloch Crossrail – Spoločnosť ATP Hydraulik AG (ATP), ktorá vyvíja a vyrába hydraulické systémy a mechatronické riešenia kombinované s automatizáciou, získala kontrakt na dodávku riešenia integrujúceho elektrické a hydraulické časti pre dve automatizované vŕtacie súpravy v projekte London Crossrail. Firma sa rozhodla pre spoluprácu so spoločnosťou Eaton.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

12.06.2017  | ATP Journal 06 / 2017

Oblúková ochrana AFDD+ zvyšuje bezpečnosť elektrických inštalácií – Spoločnosť Eaton uviedla na trh zariadenie na detekciu oblúkového skratu (AFDD+). poskytuje maximálnu možnú ochranu osôb pred požiarom spôsobeným oblúkovými výbojmi. Nové zariadenie v obvode sleduje vznik elektrického oblúka, ktorý má špecifický vysokofrekvenčný priebeh. V prípade poruchy vypne obvod aktivovaním ističa a eliminuje riziko vzniku požiaru. Poskytuje celkové riešenie, ktoré je cenovo efektívne, v súlade s predpismi, spoľahlivé a jednoducho sa inštaluje.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

10.05.2017  | ATP Journal 05 / 2017

Spoločnosť Eaton rozširuje funkcionalitu osvedčeného radu frekvenčných meničov PowerXl DC1 – Spoločnosť Eaton zaoberajúca sa riadením elektrickej energie obohatila sériu kompaktných frekvenčných meničov powerXL DC1 o zariadenie s vyššou funkcionalitou. inovovali sme svoju osvedčenú sériu DC1, ktorá je známa svojím robustným vzhľadom.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

19.03.2017  | ATP Journal 03 / 2017

Frekvenčné meniče eaton PowerXL DG1: odolný, výkonný a univerzálny produkt pre priemyselné aplikácie – Frekvenčné meniče PowerXL DG1 spoločnosti eaton sú teraz k dispozícii vo výkonovom rozsahu 0,55 až 160 kw a sú určené predovšetkým pre náročné priemyselné aplikácie a na automatizáciu objektov. zariadenia sú vybavené algoritmom energetickej optimalizácie, majú odolnú konštrukciu, mimoriadnu odolnosť proti skratu, rozsiahle integrované funkčné vybavenie a sú používateľsky veľmi prívetivé. vďaka tomu umožňujú používateľom efektívnejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie inštalovať elektrické zariadenia, systémy a s tým spojené mechanizmy. na základe mnohých certifikácií možno meniče DG1 používať v rôznych regiónoch po celom svete (uL®, ce, cuL®, roHs, c-tick, ukrsePro, eac).

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

19.10.2016  | ATP Journal 10 / 2016

Distribúcia elektrickej energie – rozvádzače VN a NN od spoločnosti Eaton – Rozvádzače sú neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou elektrického rozvodu. Nájdeme ich v podobe blokových rozvádzačov vysokého napätia v transformačnej stanici, ako hlavné rozvádzače nízkeho napätia v komerčnom komplexe alebo až na samom konci elektrického rozvodu v podobe bytového rozvádzača. Tieto zariadenia majú za úlohu bezpečne chrániť, ovládať a napájať koncové zariadenia s ohľadom na zdravie a majetok a zároveň aj s najvyššou mierou spoľahlivosti dodávať elektrickú energiu. Rozvádzače vysokého napätia, rozvádzačové skrine a rozvodnice pre rozvádzače nízkeho napätia od spoločnosti Eaton spĺňajú všetky tieto podmienky.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

06.07.2016  | ATP Journal 07 / 2016

Prúdový chránič ako ochrana pred požiarom – Zo štatistických údajov ministerstva vnútra SR vyplýva, že minimálne 12 % všetkých požiarov vyšetrovaných hasičským zborom SR v roku 2015 bolo spôsobených prevádzkovo-technickou poruchou. medzi tieto poruchy sa radia aj tie prípady, keď pôvodcom požiaru bola práve porucha v elektroinštalácii.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

23.06.2016  | ATP Journal 06 / 2016

„Neznáme“ vypínacie charakteristiky inštalačných ističov – Čas od času môže aj skúseného elektrikára po otvorení rozvádzača zaskočiť nezvyčajne veľká plejáda použitých typov vypínacích charakteristík inštalačných prístrojov. Koľko sa toho vlastne skrýva pod týmto jedným písmenkom? Prekvapivo veľa.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

18.05.2016  | ATP Journal 05 / 2016

Dotykové panely eaton Xv300, budúcnosť interakcie človeka a stroja – Intuitívne navádzanie užívateľov, presné ovládanie gestami, integrácia multimédií – všetky tieto funkcie sú zvyčajne spájané so smartfónmi alebo tabletmi. v skutočnosti však hovoríme o novom ovládacom paneli spoločnosti Eaton – XV300. Tento ultramoderný panel využíva technológiu kapacitného viacdotykového ovládania a možno ho používať ako HMI rozhranie alebo ako HMI-PLC so zabudovaným programovateľným logickým automatom (PLC) založeným na prostredí CoDeSys. nielenže sa ľahko a intuitívne používa, ale jeho špičkový výkon otvára dvere k úplne novým možnostiam pre interakciu človeka a stroja.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

24.02.2016  | ATP Journal 03 / 2016

Frekvenčné štartéry – pokroková voľba na ovládanie motora – Rozširujúca sa automatizácia strojov a rastúce legislatívne požiadavky vzťahujúce sa na energetickú účinnosť viedli k podstatnému zvýšeniu dopytu po frekvenčných meničoch. V tom istom období si na trhu vybudovala silnú pozíciu štandardná spúšťačová kombinácia. Aby sa preklenuli medzery medzi oboma typmi spúšťania, vyvinula spoločnosť Eaton novú triedu zariadenia: frekvenčný štartér.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

27.11.2015  | ATP Journal 12 / 2015

Ochrana motorov s vysokou účinnosťou Eaton je „IE3 ready“ – Spoločnosť Eaton, výrobca prístrojov na riadenie a distribúciu elektrickej energie, vykonala náročné testy svojich výrobkov na ochranu elektrických motorov, aby potvrdila vhodnosť ich použitia s najnovšími vysoko efektívnymi motormi triedy IE3. Všetky stýkače radu DIL a spúšťače motorov PKZ a PKE sa ukázali ako vhodné na efektívne a spoľahlivé ovládanie motorov triedy IE3 a boli preto označené ako IE3 ready.riadne zistiť, vina ostáva práve elektrickej inštalácii.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

27.10.2015  | ATP Journal 11 / 2015

Prúdový chránič ako ochrana pred požiarom – Zo štatistických údajov vyplýva, že takmer 12% všetkých požiarov vyšetrovaných hasičským záchranným zborom ČR je spôsobených technickou poruchou [1]. Medzi tieto poruchy sa radia aj tie prípady, keď pôvodcom požiaru bola práve porucha v elektroinštalácii. Hoci chýba podrobnejšia analýza, v akom pomere sú poruchy v elektroinštalácii zastúpené v technických poruchách, aj tak množstvo požiarov s touto príčinou je po nedbanlivosti druhým najväčším pôvodcom požiarov v ČR. Veľakrát možno s istou mierou zveličenia povedať, že ak nejde príčinu riadne zistiť, vina ostáva práve elektrickej inštalácii.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

29.09.2015  | ATP Journal 10 / 2015

Rozvádzače VN spoločnosti Eaton – produktový rad Xiria – V súčasnom rýchlo sa meniacom svete sa kladie vysoký dôraz na čo najefektívnejšie využívanie všetkých dostupných energetických zdrojov. jedným zo základných energetických zdrojov je elektrická energia, ktorú možno ďalej premeniť na energiu mechanickú, tepelnú či svetelnú. je zrejmé, že dostupnosť, kvalita a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie je základnou požiadavkou každej domácnosti, komerčných a obchodných budov, priemyselných areálov alebo objektov infraštruktúry. Na tieto vlastnosti elektrickej energie majú priamy vplyv všetky elektrické zariadenia, ktoré sa v sieťach vyskytujú, či už to sú generátory elektrickej energie, distribučné transformátory, alebo rozvádzače vysokého a nízkeho napätia.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

27.08.2015  | ATP Journal 09 / 2015

Eaton Tour 2015 – Spoločnosť Eaton Electric, s. r. o., pôsobiaca v oblasti riadenia energie organizuje aj tento rok sériu odborných technických seminárov s novým názvom Eaton Tour 2015 (v predošlých rokoch Informačné dni).

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

02.06.2015  | ATP Journal 06 / 2015

Nové prúdové chrániče radu xEffect – Dnes sa kladú čoraz vyššie nároky na bezpečnosť elektrickej inštalácie, aby sa zabezpečila vysoká miera jej prevádzkovej spoľahlivosti a odolnosti proti nežiaducim vypnutiam, ktoré môžu hlavne v priemyselnej a komerčnej sfére zapríčiniť nemalé finančné straty. Táto požiadavka sa v mnohých aplikáciách javí ako nesplniteľná a často sa musia voliť kompromisné riešenia, keď sa na úkor jedného aspektu zvyšuje miera toho druhého. Preto prichádza firma Eaton s inovatívnym riešením v podobe radu prúdových chráničov a prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou, pri ktorých už netreba ustupovať od vyššie uvedených požiadaviek, a to pri zachovaní maximálnej bezpečnosti inštalácie a dosiahnutí jej spoľahlivosti na požadovanej úrovni.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

04.05.2015  | ATP Journal 05 / 2015

Rozvádzače nn spoločnosti Eaton – Požiadavky súčasných noriem sú veľmi rozsiahle a špecifické pre všetky typy výrobkov, vrátane rozvádzačov nízkeho napätia. Spoločnosť Eaton preto nechala certifikovať rozvádzače nízkeho napätia v Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) v Prahe podľa harmonizovaných noriem tak, aby proces overenia rozvádzača bol pre zákazníka čo najjednoduchší a časovo najefektívnejší.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

16.03.2015  | ATP Journal 03 / 2015

Frekvenčné štartéry – pokroková voľba na ovládanie motora od spoločnosti Eaton – Rozširujúca sa automatizácia strojov a rastúce legislatívne požiadavky vzťahujúce sa na energetickú účinnosť viedli k podstatnému zvýšeniu dopytu po frekvenčných meničoch. V tom istom období si na trhu vybudovala silnú pozíciu štandardná spúšťačová kombinácia. S cieľom preklenúť medzery medzi oboma typmi spúšťania vyvinula spoločnosť Eaton novú triedu zariadení: frekvenčný štartér.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

02.09.2014  | DOM a BÝVANIE 03 / 2014

Ovládanie domácnosti - pohodlne aj na diaľku – Riadiaca jednotka Smart manager spoločnosti Eaton umožňuje pohodlné ovládanie domácnosti na diaľku cez smartfón alebo tablet. Bezdrôtový systém elektroinštalácie xComfort, ktorého je Smart manager súčasťou, nevyžaduje žiadne stavebné zásahy v domácnosti. Komplexný systém xComfort sa postará o celý váš dom.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

12.06.2014  | ATP Journal 06 / 2014

Záskokové automaty ATS-C od spoločnosti Eaton – Nový, mikroprocesorom riadený záskokový automat ATS-C od Eatonu dokáže lepšie zabezpečiť neprerušené napájanie veľmi dôležitých zariadení, napríklad v nemocniciach alebo v priemysle.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

06.05.2014  | ATP Journal 05 / 2014

Vhodné odrušovacie prvky pre elektronicky riadené pohony – Rastúce požiadavky na plynulý rozbeh alebo riadenie otáčok asynchrónnych motorov v rôznorodých aplikáciách vedú k využitiu moderných výrobkov, ktoré vďaka svojim vlastnostiam umožnia riešiť niekedy zložité situácie na strojových zariadeniach, v priemyselných areáloch, ale aj v obchodných centrách a domových aplikáciách. Zníženie prúdových rázov pri rozbehu motora a plynulá regulácia otáčok motora, to sú hlavné prednosti čoraz obľúbenejších frekvenčných meničov.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

15.03.2014  | ATP Journal 03 / 2014

Eaton vďaka akvizícii Cooper Industries posilnil svoj potenciál a portfólio elektrotechnických produktov – Informácia, že spoločnosť Eaton chystá akvizíciu svojho konkurenta, firmy Cooper, spôsobila na trhu značný rozruch. Jednak vďaka silnej pozícii firmy Cooper na trhu, jednak vďaka tomu, že sa prostredníctvom akvizície spoločnosť Eaton stane jednou z najväčších vysoko technologických elektrotechnických firiem na svete. Akvizícia prebehla koncom roku 2012. V nasledujúcom rozhovore objasní Dušan Pirich, Country Sales Manager pre Českú republiku a Slovenskú republiku, viac o význame akvizície pre obe spoločnosti a ich zákazníkov a tiež o pozícii spoločnosti Eaton na trhu s elektrotechnickými výrobkami.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

13.02.2014  | IT NEWS

Nový on-line UPS Eaton 9PX s údržbovým bypassom a trojfázovým napájaním dosahuje účinnosť až 98 % – Eaton Electric, s.r.o., popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, uvádza na trh nové modely záložných energetických zdrojov radu UPS Eaton 9PX, ako novinku s trojfázovým napájaním. Sú dostupné s výkonmi 6, 8 a 11 kVA. V energeticky úspornom režime vykazujú úcinnost 98%, v režime dvojitej konverzie 95% a disponujú vysokým účinníkom o hodnote 0,9. Jednotky sú opatrené riadiacim systémom pre reguláciu prevádzky UPS a bypassom uľahčujúcim výmenu UPS bez nutnosti vypínania kľúčových systémov.

 

Článok na prečítanie nájdete na tomto mieste:

 

06.02.2014  | IT NEWS

Nový UPS Eaton 93E s účinníkom 0,99 pre malé a stredné datacentrá – Eaton Electric s.r.o., popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, uvádza na trh nové zdroje záložného napájania UPS Eaton 93E s dvojitou konverziou. UPS sú s ponúkaným výkonom 80, 100, 120, 160 a 200 kVA vhodné pre malé a stredné dátové centrá. Technológia Hot Sync umožňuje, pre navýšenie kapacity alebo pre potreby redundancie, paralelné zapojenie až štyroch záložných zdrojov UPS radu 93E. Vďaka vysokej účinnosti a dlhšej životnosti batérie minimalizuje nová UPS celkové vlastnícke náklady.

 

Článok na prečítanie nájdete na tomto mieste:

 

14.12.2013  | ATP Journal 12 / 2013

Kvalitný rozbeh motorov so softštartérmi DS7 v systéme SmartWire-DT – Softštartéry sa čoraz častejšie využívajú ako alternatíva rozbehov hviezda – trojuholník. Moderný spôsob spúšťania motorov je vhodný najmä pre také zariadenia, ako sú čerpadlá, ventilátory alebo dopravníkové pásy. Softštartéry udržujú veľký krútiaci moment a odstraňujú prúdové špičky vznikajúce pri spustení motorov štandardným spôsobom. Majú však aj ďalšiu výhodu – na rozdiel od klasických spínacích riešení používatelia používajú len jeden prístroj, kde sú rozmery zariadenie oveľa kompaktnejšie. Softštartér DS7 zaberá menej miesta ako kombinácia pre rozbeh hviezda – trojuholník. Séria DS7 poskytuje komplexný rad od 4 do 200 A (1,5 až 110 kW / 400 V), ktorý dokáže pokryť väčšinu aplikácií. Portfólio spoločnosti Eaton obsahuje zaujímavé riešenie spúšťania motorov pomocou softštartérov DS7 s podporou komunikácie SmartWire-DT.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

12.11.2013  | Technika 11 - 12 / 2013

Nové frekvenčné meniče PowerXL – Robustné a výkonné meniče s dokonalým krytím IP66 umožňujú decentralizované použitie mimo priestor rozvádzačov priamo u ovládaných zariadení.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

15.10.2013  | ATP Journal 10 / 2013

Rozvádzače VN spoločnosti Eaton – produktový rad Xiria – V súčasnom rýchlo sa meniacom svete sa kladie vysoký dôraz na čo najefektívnejšie využívanie všetkých dostupných energetických zdrojov. Jedným zo základných energetických zdrojov je elektrická energia, ktorú možno ďalej premieňať na energiu mechanickú, tepelnú či svetelnú. Je zrejmé, že dostupnosť, kvalita a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie sú základnými požiadavkami každej domácnosti, komerčných a obchodných budov, priemyselných areálov alebo objektov infraštruktúry. Na tieto vlastnosti elektrickej energie majú priamy vplyv všetky elektrické zariadenia, ktoré sa v sieťach vyskytujú. Sú to napr. generátory elektrickej energie, distribučné transformátory, rozvádzače vysokého a nízkeho napätia alebo pre každú elektrickú inštaláciu dôležitý istič.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

22.09.2013  | Technika 9 - 10 / 2013

Ochrana napájania a cenová dostupnosť – Spoločnosť Eaton – priemyselný výrobca so širokým sortimentom, uviedla na trh v Európe, Strednom východe a v Afrike (región EMEA) svoj nový rad zdrojov záložného napájania (UPS) typu 5SC. Tieto zdroje ponúkajú spoľahlivú ochranu napájania za výnimočne výhodnú cenu.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

25.06.2013  | ATP Journal 06 / 2013

Inštalačné prístroje od firmy Eaton – Firma Eaton Electric, s. r. o., je tradičný výrobca komponentov pre domové a priemyselné inštalácie. Kvalitné výrobky spoločnosti Eaton možno nájsť v silových i slaboprúdových inštaláciách. Inštalačné prístroje firmy Eaton sú ponúkané v rade označené Xpole. Firma Eaton pokračuje v histórii kvalitnej a preverenej značky Moeller, ktorá už predtým nahradila značku F&G.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

21.05.2013  | ATP Journal 05 / 2013

Nové frekvenčné meniče Eaton – správny pohon pre vaše technológie

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

24.03.2013  | ATP Journal 03 / 2013

Nové on-line UPS Eaton 9PX a 9SX do 11kVA – Spoločnosť Eaton uviedla na trh novú generáciu on-line UPS 9PX a 9SX s výstupným výkonom 5, 6, 8 a 11 kVA s bezkonkurenčnou energetickou účinnosťou a hustotou výkonu. UPS Eaton 9PX a 9SX sú špičkové UPS pre IT manažérov a správcov budov, ktorých cieľom je ochrana napájania pri súčasnom znižovaní nákladov na energie. Hlavné uplatnenie týchto UPS je v oblasti malých a stredných dátových centier, dátových sietí a úložísk, priemyslu a zdravotníctva. Medzi hlavné prednosti UPS 9SX / 9PX patrí LCD displej na kompletné nastavenie, správu a meranie energetickej spotreby až na úroveň jednotlivých skupín zásuviek a energetická účinnosť až 98 %. Na predĺženie času zálohy sú k dispozícii externé akumulátorové moduly. V prípade potreby sieťovej komunikácie či diaľkovej správy UPS možno zakúpiť tie isté modely s už zabudovanou sieťovou kartou.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

22.03.2013  | Technika 3 - 4 / 2013

Nové frekvenčné meniče – správny pohon pre vaše technológie – Na reguláciu otáčok asynchrónnych striedavých motorov sa využíva riadenie energie dodávanej do motora. Systém pohonu sa skladá z trojfázového motora, meniča frekvencie a riadenia. Motor je zvyčajne štandardný trojfázový asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko na menovité napätie 230 alebo 400 V, 50 Hz. Frekvenčný menič je jednotka, ktorú možno napájať jednofázovo 230 V alebo trojfázovo 400 V, 50 Hz. Táto jednotka upravuje výstupné napätie a výstupnú frekvenciu v konštantnom pomere podľa prednastavenej charakteristiky riadenia motora. Frekvenčný menič zabezpečuje spúšťanie, zastavovanie a reguláciu otáčok motora.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

11.03.2013  | NÁŠ ČAS 02 / 2013

Prispeli sme k otvoreniu laboratória programovania a aplikácie PLC systémov – Dňa 21. novembra 2012 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Laboratória programovania a aplikácie PLC systémov na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

18.10.2012  | ATP Journal 10 / 2012

Zvodiče prepätia od firmy Eaton – V dôsledku priamych i vzdialených úderov bleskov vznikajú každoročne veľké škody. Najnáchylnejšou časťou objektu je jeho elektrické a elektronické vybavenie. I relatívne slabé účinky vzdialeného úderu blesku často vedú k zničeniu elektronických zariadení. Opatrenia proti týmto škodám sú principiálne veľmi jednoduché, stačí použiť tzv. zvodiče prepätia. Používatelia sú však často rozčarovaní, keď behom búrky zariadenie so zvodičom prepätia, typický zásuvkový adaptér alebo UPS, nielen že neochráni pripojený spotrebič, ale dokonca je sám zvodič zničený. Príčina je obvykle v zlom pochopení funkcie a použitia konkrétneho výrobku.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

19.07.2012  | ATP Journal 7 / 2012

Kľúčové technológie rozvádzačov vysokého napätia spoločnosti Eaton bez použitia plynu SF6 a dôležité charakteristické parametre vysokonapäťových rozvádzačov.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste:

 

12.05.2012  | ATP Journal 5 / 2012

Produktový rad riadiacich relé easy sa rozširuje o prístroje s komunikáciou SmartWire-DT. Riadiace rady relé easy od firmy Eaton sú menšie programovateľné automaty schopné riešiť kombinačné a sekvenčné úlohy v rôznych typoch aplikácií. Hlavnou výhodou týchto prístrojov je jednoduché a intuitívne nastavenie (programovanie) pomocou líniových schém. Spoločnosť Eaton dnes ponúka niekoľko typov programovateľných relé líšiacich sa jednak hardvérovými vlastnosťami, ale i funkčnými možnosťami.

 

Článok na stiahnutie nájdete na tomto mieste: