eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
04.06.2020 | Kompaktný menič frekvencie DC1 je teraz dostupný s klasifikáciou pre vonkajšie použitie

Spoločnosť Eaton, ktorá pôsobí v oblasti riadenia energie, obmenila rad kompaktných meničov frekvencie DC1 so stupňom krytia IP66, ktoré teraz ponúkajú ešte väčšie možnosti použitia: Bola pridaná ďalšia typová veľkosť, takže rad DC1 teraz zahŕňa štyri veľkosti prístrojov do výkonu až 22 kW pri napätí 400 V (trojfázový vstup). Okrem toho klasifikácia pre vonkajšie použitie nových prístrojov DC1 potvrdzuje napríklad ich vysokú odolnosť voči ultrafialovému žiareniu a umožňuje ich použitie vo vonkajších aplikáciách bez dodatočného krytia.
 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste: