eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika

Súbory na stiahnutie

Novinky

 Archív >>


 
 
 
 

03.12.2014  | Nový rad LED núdzových svietidiel EATON NexiTech LED

Autonómna verzia svietidla NexiTech LEDTM prichádza so šikovným riešením automatickej diagnostiky; riadiaca jednotka priebežne kontroluje parametre batérie a pravidelne testuje jej funkčnosť, ako je požadované v norme STN EN 50172.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

Celú brožúru si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

01.12.2014  | Nový softvér Intelligent Power Manager 1.43 zefektívňuje správu napájania v dátových centrách

Spoločnosť Eaton uviedla novú verziu softvéru Intelligent Power Manager1.43, ktorý je kompatibilný a integrovateľný s VMware produktom vCenter Site Recovery Manager (SRM). Vďaka tomu IPM 1.43 umožňuje správcom IT automaticky spúšťať SRM replikáciu dát v prípade alarmu, výpadkov napájania alebo akejkoľvek havárie. Zvyšuje sa tak spoľahlivosť fyzických aj virtuálnych IT systémov. IPM 1.43 zaisťuje kontinuitu prevádzky a obnovu kľúčových procesov spoločností (Business Continuity) v prípade havárie.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

30.11.2014  | Nový Eaton UPS Power Xpert 9395P pre rozsiahlejšie aplikácie ponúka o 10 % vyšší výkon

Spoločnosť Eaton uviedla nový rad UPS Power Xpert 9395P, ktorý vďaka vyššej efektivite a pokročilej správe napájania znižuje celkové náklady (Total Cost of Ownership). UPS tohto radu poskytujú vysoko spoľahlivé a bezpečné napájanie s výkonom 5 GVA. UPS vyhovujú požiadavkám dátových centier, zdravotníckym, finančným a bankovým zariadeniam, priemyselnej prevádzke a aj telekomunikačným aplikáciám. Nová verzia poskytuje napájanie s nižšími nákladmi a vyššou účinnosťou, má o 10 % vyšší výkon a o 18 % nižšie tepelné straty než predchádzajúca verzia.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

18.11.2014  | Nový rad fotoelektrických senzorov Eaton E75 / E76 IntelliView pre najnáročnejšie aplikácie

Spoločnosť Eaton Electric uviedla nový rad fotoelektrických senzorov E75 / E76 IntelliView. Sú to prvé typy senzorov so zvýšeným rozsahom detekcie a novou technológiou IntelliView, ktorá umožňuje nastaviť potlačenie pozadia na mieste inštalácie a navyše ponúka rad nových funkcií pri detekcii farby, kontrastu a vyžarovania. Nové senzory E75/E76 majú široké využitie a sú vhodné najmä pre náročné aplikácie vyžadujúce dokonalú presnosť vo veľkom rozsahu vzdialeností aj v ťažkých okolitých podmienkach.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

18.11.2014  | Nové funkcie Eaton rozvádzačov xEnergy – ochrana proti vzniku elektrického oblúku a odolnosť voči zemetraseniu

Spoločnosť Eaton Electric zdokonalila rad nových prvkov univerzálnych nízkonapäťových rozvádzačov xEnergy. Medzi funkčnými vylepšeniami sú napríklad priestorovo úsporná montáž ističov tesne vedľa seba, komponenty pre zvýšenie odolnosti systémov inštalovaných v zónach s rizikom zemetrasení či iných otrasov, alebo možnosť ochrany (krytie) na úrovni IP42. Novinkami sú tiež zdokonalená ochrana proti vzniku elektrického oblúka a široká škála inovácií pre sekcie ovládania motorov (MCC).

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

17.11.2014  | Bezpečnejšie rozvádzače vďaka odpínačom Eaton

Spoločnosť Eaton zameraná na správu napájania teraz ponúka svoje odskúšané prepínače - odpojovače P1 a P3 vo vyhotovení s krytím IP65 a tiež variant s kovovými predlžovacími hriadeľmi, ktoré sú určené pre montáž do rozvádzačov. Projektanti zariadenia majú teraz možnosť zabezpečiť odpojenie záťaže pri prúdoch v rozsahu 25 až 100 A vo vnútri rozvádzača s hĺbkou 600 mm a zabezpečiť tak optimálnu ochranu prevádzkového personálu a zariadenia.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

28.10.2014  | Nové senzory s predĺženým dosahom pre spoľahlivé zisťovanie vzdialených a ťažko zistiteľných objektov

Spoločnosť Eaton zameraná na správu napájania, predstavuje svoj nový rad fotoelektrických senzorov s názvom E67 Long Range Perfect Prox. Tieto senzory s predĺženým dosahom spoľahlivo detegujú všetky objekty v dosahu citlivosti až do  vzdialenosti 2,4 m - bez ohľadu na farbu, odrazivosť, kontrast alebo tvar povrchu objektov. Uvedené vlastnosti robia z Eaton reflexných senzorov radu E67 s potlačením pozadia najvýkonnejšie fotoelektrické senzory na trhu.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

14.10.2014  | Nadprúdová reléová ochrana proti preťaženiu pre elektronické motorové ističe PKE zvyšuje komfort a použiteľnosť ochranných motorových ističov Eaton

Spoločnosť Eaton, pôsobiaca v odbore manažmentu napájania, vylepšuje svoje osvedčené motorové ističe PKE pomocou modulu XZMR nadprúdovej reléovej ochrany proti preťaženiu o ďalšie funkcie zvyšujúce komfort ich použitia. Modul PKE - XZMR môže byť upevnený ako príslušenstvo priamo na akýkoľvek motorový istič PKE alebo na kombináciu motorových spúšťačov a je prepojený so stýkačom chráneného motora. V prípade preťaženia dostane modul zodpovedajúci signál a rozopne stýkač. Motorový istič PKE pritom zostáva zopnutý. Obsluha takto môže zreteľne rozlíšiť medzi dvoma prípadmi vypnutia - v dôsledku preťaženia motora (rozpojený stýkač) a skratom (vypnutý motorový istič). Pre reštart a vynulovanie poruchy sú k dispozícii dve možnosti potvrdenia - manuálne a automatické. Pri automatickom potvrdení sa ukladá záznam o predchádzajúcom otvorení rozvádzača kvalifikovanou obsluhou za účelom zapnutia motorového ističa. Zjednodušuje sa tým dohľad nad výrobnou linkou, napr. v ťažko prístupných priestoroch.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

16.07.2014  | Komunikačné rozhranie nového riadiaceho systému iMCC xEnergy nahrádza kabeláž a lepšie deteguje riziká

Eaton Electric s.r.o. uvádza nové inteligentné motorové riadiace centrum iMCC, určené pre rad rozvádzačov xEnergy. Riadiace centrum disponuje komunikačným systémom, ktorý nahrádza kabeláž vnútri zásuvných jednotiek a aj kabeláž k riadiacemu prvku vyššej úrovne (PLC), a znižuje tak náklady s ňou spojené. Rozšírenie diagnostických prvkov umožňuje prevádzkovateľom priemyslových závodov priebežne kontrolovať stav priemyselných zariadení, vopred detegovať hroziace riziko a implementovať nevyhnutné ochranné opatrenia.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

11.06.2014  | Ekologický dizajn – trend pre 21. storočia

Neustály tlak na podnikateľské subjekty, aby sa správali maximálne "ekologicky" spôsobuje, že manažéri objektov a energetickej spotreby musia v súčasnosti viac ako inokedy myslieť na to, aký dopad budú mať ich rozhodnutia pri nákupe konkrétnych zariadení. Ak zvolia pre svoje objekty produkty, ktoré boli navrhnuté s ohľadom na úsporu energie a ochranu životného prostredia, môže to pomôcť k splneniu korporátnych cieľov spoločenskej zodpovednosti a efektívnosti podnikania. Jednou z ciest ako to dosiahnuť je odoberať produkty od výrobcov a dodávateľov, ktorí sa prihlásili ku koncepcii ekologického dizajnu. V texte nižšie Steve Spicer zo spoločnosti Eaton vysvetľuje dôležitosť ekologického návrhu zariadení a zároveň opisuje spôsob ako nájsť dodávateľov, ktorí tieto princípy využívajú.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

01.06.2014  | Softvér Eaton Power Management sa integruje do nových virtualizovaných a konvergovaných platforiem infraštruktúry a ponúka správcom IT ešte viac ovládacích nástrojov

Spoločnosť Eaton pôsobiaca v odbore manažmentu napájania s potešením oznamuje, že v regióne EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) bol uvedený na trh zdokonalený softvér Intelligent Power™ Manager, ktorý dostal množstvo ocenení. Intelligent Power Manager v 1.40 posilňuje integračné schopnosti Eaton do prostredia správy serverov Cisco Unified Computing System™ a správcom IT umožňuje stanoviť priority a predurčiť limity energetickej spotreby pre každý server. Tým sa predlžuje doba zálohovania v prípade výpadku napájania. Softvér sa taktiež integruje do virtualizačnej platformy VMware® vSphere 5.5® a ponúka ešte väčšiu flexibilitu pre malé a stredné dátové centrá a uzly dátovej siete. Intelligent Power™ Manager je prvým typom softvéru, ktorý sa priamo integruje do nového webového klienta VMware.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

01.06.2014  | Špecifikácia rozvádzača: Pevné alebo výsuvné vyhotovenie?

Projektanti NN a VN rozvádzačov sa musia rozhodovať medzi pevným a výsuvným vyhotovením prístrojov a tento výber nie je vždy jednoduchý. Aby sa trocha uľahčilo toto dôležité rozhodovanie, pán Dave McCabe z Eaton zväzu elektrotechnikov vyhodnocoval výhody a nevýhody oboch vyhotovení. Bral do úvahy prevádzkové prostredie, v ktorom bude konkrétne zariadenie pracovať.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

29.04.2014  | Nové elektronické motorové spúšťače (EMS) združujú štyri funkcie v jednom zariadení

Nový rad multifunkčných elektronických motorových spúšťačov (EMS) s  integrovanou ochranou motora od spoločnosti Eaton Electric s.r.o., spája štyri funkcie v jednom prístroji: priamy rozbeh (DOL - Direct On Line), spustenie s reverzáciou, ochranu motora a núdzové zastavenie motora. Bezskrutková technológia zapojenia minimalizuje čas spojený s inštaláciou až o 60% a hybridné technológie spínania založené na polovodičoch zvyšujú životnosť EMS až desaťnásobne v porovnaní s klasickými elektromechanickými stýkačmi.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

14.04.2014  | UPS Eaton 5E s technológiou automatickej stabilizácie napájania

Eaton Electric s.r.o. uvádza nový rad UPS Eaton 5E s výkonovým rozsahom od 500 do 2000 VA. UPS 5E ponúkajú jednoduchú inštaláciu "plug-in" (jednoduchým zapojením do zásuvky) a možnosť integrácie do systémov správy napájania. Nové UPS sú vhodné k ochrane PC a pracovných staníc, dátových úložísk pripojených na LAN, internetových prístupových bodov, pokladničných terminálov aj pobočkových telefónnych ústrední. UPS 5E používajú pokrokovú technológiu automatickej stabilizácie napätia.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

31.03.2014  | Nový UPS Eaton 5SC je kombináciou dokonalej ochrany napájania a cenovej dostupnosti

Spoločnosť Eaton - priemyselný výrobca so širokým sortimentom, uviedla na trh v Európe, Strednom východe a v Afrike (región EMEA) svoj nový rad zdrojov záložného napájania (UPS) typu 5SC. Tieto zdroje ponúkajú spoľahlivú ochranu napájania za výnimočne výhodnú cenu. Nový UPS sa ideálne hodí pre použitie v malých podnikoch, kde budú zabezpečovať čisté a spoľahlivé napájanie malým, samostatne stojacim serverom, dátovým úložiskom pripojeným na LAN (NAS) a ďalším zariadením na dátovej sieti. UPS tohto typu môžu byť použité aj v špeciálnejších aplikáciách, ako sú ATM, predajne cestovných lístkov a expresné fotoautomaty.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

26.03.2014  | Nová komunikačná brána umožňuje integrovať SmartWire-DT do automatizačných systémov so zbernicou Powerlink

Eaton Electric s.r.o. uvádza novú komunikačnú bránu, ktorá umožňuje konštruktérom strojných zariadení a systémov integrovať technológiu SmartWire-DT do automatizačných systémov so zbernicou Powerlink. SmartWire-DT teraz komunikuje cez Ethernet Powerlink a to aj v rámci náročných automatizačných úloh v reálnom čase. Jednotlivé súčasti rozvádzača elektrickej energie možno teraz inštalovať s väčšou transparentnosťou dátových prenosov. Projektovanie, konfiguráciu a prebierky siete SmartWire-DT uľahčuje Eaton softvér SWD Assist.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

28.02.2014  | Nový rad fotoelektrických snímačov E71 NanoView je konštruovaný pre náročné podmienky a detekuje aj priehľadné objekty

Eaton Electric s.r.o. prichádza s novým radom fotoelektrických snímačov E71 NanoView, ktoré disponujú vysokým snímacím rozsahom, minimálnymi rozmermi pre priestorovo obmedzené aplikácie a robustnou konštrukciou pre využitie v náročných podmienkach. Množstvo špecifických modelov daného radu zaisťuje širokú škálu využitia v rôznych priemyselných odvetviach a odboroch ako je strojárstvo, potravinárstvo, obalové technológie alebo manipulácie s materiálom. Modely sú konštruované pre vstupné napätie 10 - 30 V (DC).

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

28.02.2014  | Nový softštartér Eaton S811+ predlžuje životnosť strojov a prichádza so špeciálnym algoritmom

Eaton Electric s.r.o. prichádza s novým softštartom S811+, ktorý patrí v priemyselnom sektore k najmenším a najinteligentnejším zariadeniam tohto typu. Disponuje integrovanou inteligenciou, ktorá ponúka vysoko sofistikované funkcie ochrany proti poškodeniu motora a softštartéru, znižuje zároveň opotrebovanie a zvyšuje dobu životnosti strojov a továrenských zariadení. Optimalizovaná veľkosť potom šetrí miesto v motorovom rozvádzači. Je vhodný práve pre motorové rozvádzače (MCC), čerpadlá, ventilátory a dopravníkové pásy.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

26.02.2014  | UPS Eaton 5E s technológiou automatickej stabilizácie napájania

Eaton Electric s.r.o. uvádza nový rad UPS Eaton 5E s výkonovým rozsahom od 500 do 2000 VA. UPS 5E ponúkajú jednoduchú inštaláciu "plug-in" (jednoduchým zapojením do zásuvky) a možnosť integrácie do systémov správy napájania. Nové UPS sú vhodné k ochrane PC a pracovných staníc, dátových úložísk pripojených na LAN, internetových prístupových bodov, pokladničných terminálov aj pobočkových telefónnych ústrední. UPS 5E používajú pokrokovú technológiu automatickej stabilizácie napätia.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

12.02.2014  | Nová aplikácia easyParameter App spoločnosti Eaton umožňuje ovládanie strojov a strojových zariadení smartfónom

Spoločnosť Eaton Electric s. r. o. prichádza s novou aplikáciou easyParameter App určenú pre komunikáciu s riadiacim relé easy800, ktoré uľahčuje ovládanie a kontrolu strojových zariadení a výrobných liniek v priemyselnej prevádzke. Prostredníctvom aplikácie je možné vytvárať individuálne užívateľské ovládacie rozhranie s rôznymi úrovňami užívateľských práv a definovať, ktoré parametre budú na čítanie a ktoré k zápisu. Aplikácia je navrhnutá pre smartfóny a tablety s OS Android a je dostupná bezplatne na stiahnutie.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

12.02.2014  | Nový on-line UPS Eaton 9PX s údržbovým bypassom a trojfázovým napájaním dosahuje účinnosť až 98 %

Eaton Electric, s. r. o., popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, uvádza na trh nové modely záložných energetických zdrojov radu UPS Eaton 9PX, ako novinku s trojfázovým napájaním. Sú dostupné s výkonmi 6, 8 a 11 kVA. V energeticky úspornom režime vykazujú účinnosť 98 %, v režime dvojitej konverzie 95 % a disponujú vysokým účinníkom o hodnote 0,9. Jednotky sú opatrené riadiacim systémom pre reguláciu prevádzky UPS a bypassom uľahčujúcim výmenu UPS bez nutnosti vypínania kľúčových systémov.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

22.01.2014  | Nové signalizačné stĺpiky Eaton SL7 a SL4 ponúkajú výkonné LED diódy v šiestich farbách a osem akustických tónov

Eaton Electric s. r. o. uvádza na trh nové signalizačné stĺpiky s pokročilými svetelnými a akustickými funkciami. Svetelné moduly disponujú LED diódami šiestich farieb s radom efektov (neprerušované svetlo, blikajúce svetlo, záblesk). Akustické moduly ponúkajú osem rôznych tónov s nastaviteľnou hlasitosťou až 100 dB pre prostredie so zvýšenou hlučnosťou. Stĺpiky sú dostupné v modeloch SL7 (o 70 mm) a SL4 (o 40 mm) a vo verziách pre napätie 24V, 120V a 230V. Stupeň ochrany IP66 zaisťuje odolnosť proti striekajúcej vode.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

08.01.2014  | Nové elektronické motorové spúšťače (EMS) združujú štyri funkcie v jednom zariadení

Nový rad multifunkčných elektronických motorových spúšťačov (EMS) s integrovanou ochranou motora od spoločnosti Eaton Electric s.r.o., spája štyri funkcie v jednom prístroji: priamy rozbeh (DOL - Direct On Line), spustenie s reverzáciou, ochranu motora a núdzové zastavenie motora. Bezskrutková technológia zapojenia minimalizuje čas spojený s inštaláciou až o 60% a hybridné technológie spínania založené na polovodičoch zvyšujú životnosť EMS až desaťnásobne v porovnaní s klasickými elektromechanickými stýkačmi.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

08.11.2013  | Nový UPS Eaton 93E s účinníkom 0,99 pre malé a stredné datacentrá

Eaton Electric s.r.o., popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, uvádza na trh nové zdroje záložného napájania UPS Eaton 93E s dvojitou konverziou. UPS sú s ponúkaným výkonom 80, 100, 120, 160 a 200 kVA vhodné pre malé a stredné dátové centrá. Technológia Hot Sync umožňuje, pre navýšenie kapacity alebo pre potreby redundancie, paralelné zapojenie až štyroch záložných zdrojov UPS radu 93E. Vďaka vysokej účinnosti a dlhšej životnosti batérie minimalizuje nová UPS celkové vlastnícke náklady.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

15.10.2013  | Nové frekvenčné meniče PowerXL od spoločnosti Eaton

Eaton Electric s.r.o (predtým Moeller Electric), popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, predstavuje nový rad frekvenčných meničov PowerXL. Meniče sú dostupné v dvoch vyhotoveniach. Model DC1 je určený pre bežné použitie s výkonom do 11 kW a model DA1 s výkonom do 250 kW je vhodný pre použitie v náročnejších priemyselných aplikáciách. Meniče sú vybavené krytím IP66, vďaka ktorému môžu byť použité priamo pri ovládacích zariadeniach bez nutnosti inštalácie v priestoroch rozvádzačov. Sú vysoko výkonné a obstoja aj v náročnejších prostrediach.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

08.10.2013  | Nový vizualizačný softvér pre projektantov – Galileo 8.0

Eaton Electric s.r.o. (predtým Moeller Electric), popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, zverejnil novú verziu vizualizačného softvéru pre programovanie svojich dotykových riadiacich panelov. Galileo 8.0 disponuje presnejšími funkciami ako predchádzajúca verzia a je úplne kompatibilný so všetkými štandardnými protokolmi. Moderný dizajn, užívateľské pohodlie, rôzne štýly rozhrania a maximálne zameranie na elimináciu chýb pri návrhu - to sú hlavné zmeny tohto nástroja pre programátorov.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

16.09.2013  | Nový Eaton RF Multiaktor riadi až dvanásť nezávislých okruhov podlahového vykurovania v bytoch a domoch

Eaton Electric s.r.o. (predtým Moeller Electric), popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, ponúka pre reguláciu podlahového vykurovania a chladenia viackanálový multiaktor s bezdrôtovou komunikáciou. Táto jednotka zvládne reguláciu až 12 nezávislých vykurovacích alebo chladiacich okruhov a cez rádiofrekvenčné (RF) pripojenie na inteligentný systém xComfort je ľahko ovládateľná aj na diaľku. Multiaktor je tiež vybavený množstvom špeciálnych funkcií, napr. senzorom rosného bodu či ochranou proti mrazu.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

25.02.2013  | Eaton Electric oslavuje 15 rokov na slovenskom trhu

Spoločnosť Eaton, popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, oslavuje tento rok 15 rokov svojho pôsobenia na Slovensku a 20 rokov v Českej republike. Ako špecialista v oblasti elektrotechniky sa zapísala hlboko do povedomia profesionálov v domových a priemyselných inštaláciách a v záložných systémoch pre IT sektor. Pre stavebníctvo sa značka Eaton stala zárukou vysokej kvality a dnes sa Eaton na Slovensku a v Čechách môže pochváliť viac ako 1000 zamestnancami.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

21.08.2012  | Nové ističe Eaton – odteraz aj s komunikačným rozhraním EtherNet

Eaton Corporation, popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia, uvádza v súčasnosti na slovenský trh novú radu vzduchových ističov IZMX. Ističe rady IZMX ponúkajú hodnoty prúdu v rozmedzí od 630 A do 4000 A a vypínaciu funkciu od 42 kA až po 105 kA. Optimálne parametre prúdovej ochrany môžu byť navyše pomocou elektronickej spúšte presne nastavené podľa požiadavkov konkrétnej aplikácie a chránených zariadení. Svoje uplatnenie nájde rada ističov IZMX predovšetkým v oblasti ochrany systému, motorov, transformátorov, ale aj generátorov.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

20.08.2012  | ASBIS je autorizovaným distribútorom Eaton

Eaton Electric s.r.o., popredný výrobca a distribútor elektrotechnického zariadenia na Slovensku, obnovil v týchto dňoch strategickú spoluprácu so spoločnosťou ASBIS SK. Tá sa tak stala autorizovaným distribútorom pre kvalitné záložné zdroje (UPS), prepäťové ochrany a ďalšie produkty značky Eaton.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste: