eaton-electric.sk

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
01.12.2015 | Odborná štúdia na tému Ochrana motorov pre revolúciu IE3

Spoločnosť Eaton, pôsobiaca v odbore riadenia energie, uverejnila novú odbornú štúdiu o Ochrane motorov pre revolúciu IE3, ktorá sa zaoberá dopadom smernice o výrobkoch spojených so spotrebou energie (ErP) na spínacie a ochranné systémy pre elektrické motory. Štúdia, ktorej autorom je produktový manažér spoločnosti Eaton Jan Nowak, poskytuje výrobcom strojov a systémov predstavu o dopadoch smernice na konštrukciu motorov aj praktické odporučenia pre výber ochranných zariadení.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

01.08.2015 | Ex- prenosné svietidlá Eaton

Spoločnosť Eaton ponúka vysoko kvalitné produkty CEAG, ktoré sú pre svoju spoľahlivosť a bezpečnosť nasadzované každý deň po celom svete. Tradičná značka CEAG je na trhu viac ako 100 rokov!

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

27.05.2015 | Nové modely LED núdzových svietidiel EATON lepšie navedú v únikových trasách

Eaton Electric, s.r.o, rozšírila svoj rad LED núdzových svietidiel o nové modely. Hlavnou úlohou núdzového osvetlenia je zaistenie dostatočného osvetlenia priestoru a únikových ciest pre bezpečné vyvedenie osôb zo stavby (objektu... ). Pre správnu funkčnosť núdzového osvetlenia je dôležitý výber kvalitných svietidiel a taktiež pravidelná kontrola funkčnosti podľa normy STN EN62034 a STN EN 50172. Naše svietidlá sú vhodné ako protipanikové osvetlenie ako aj bezpečnostné značky s veľmi dobrou viditeľnosťou použiteľné napr. v priestoroch kancelárskych objektov, nemocníc, pre únikové trasy v hoteloch, reštauráciách, obchodných centrách, v priemyselných stavbách a ďalších.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

10.03.2015 | Tabuľky pre koordináciu ochranných prístrojov

Tabuľky pre koordináciu nn prístrojov predstavujú ucelený prehľad všetkých istiacich prístrojov Eaton a ich vzájomných parametrov pre zabezpečenie správneho výberu kombinácie istiacich prvkov a dosiahnutie efektívneho návrhu koordinácie selektivity istenia. Dokument obsahuje nielen informácie o selektivite, ale aj o záložnej ochrane a optimálnej kombinácii prístrojov pre ochranu motorov.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

25.02.2015 | Inovované plastové rozvodnice KLV, najnovšie aj v multimediálnom vyhotovení

Eaton Electric s.r.o., popredný svetový výrobca elektroniky predstavil v týchto dňoch inovované plastové rozvodnice s množstvom originálnych vylepšení. Domové plastové rozvodnice KLV sú vyrábané v českom výrobnom podniku v Suchdole nad Lužnicí a dodávané zákazníkom viac ako 15 rokov. Aj to je dôkaz stálej obľúbenosti tohto produktu medzi zákazníkmi a užívateľmi. Súčasné vyhotovenie však prešlo niekoľkými úpravami, aby sa zaistila väčšia flexibilita produktu a  zjednodušila inštalácia a montáž.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

20.02.2015 | Nové spínače RS-Titan od Eatonu chránia bezpečie osôb a zariadení

Eaton Electric s.r.o., popredný svetový elektrotechnický výrobca, predstavil bezpečnostné magnetické spínače RS-Titan. Nové dverné spínače sú vybavené jazýčkovými kontaktmi, ktoré zabezpečia okamžité zopnutie. Sú navyše veľmi odolné, vydržia aj tlakové umývanie. Môžu byť použité v celom rade prípadov, ktoré súvisia s monitorovaním bezpečnostných ochrán, dverí, klapiek i krytov. Predstavujú univerzálne riešenie pri zabezpečovaní skladovacích priestorov a priemyselných areálov a súvisiacej ochrane osôb a zariadení.

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste:

 

14.01.2015 | Integrácia produktov Eaton s virtuálnymi platformami

Kľúčovým aspektom z hľadiska zvýšenia prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti IT aplikácií je v rámci virtuálnej platformy správa napájacej infraštruktúry. Vo virtualizovaných prostrediach uľahčuje správu zariadenia napájacej sústavy Eaton softvér Intelligent Power Manager. Softvér a jeho funkcie správy napájania sa začlenia do najznámejších prostredí manažmentu virtuálnych strojov, vrátane VMWare vCenter a XenCenter tak, že všetky UPS a ePDU na virtuálnej dátovej sieti možno zobraziť v rámci jednej aplikácie spolu s informáciami o LAN, fyzických serveroch a dátových úložiskách.
 

 

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť na tomto mieste: