eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Ostatné prístroje a príslušenstvo
Pomocné kontakty

 

Montáž pomocou západiek
ZP-IHK - pomocné kontakty pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, Z-MS, ZP-A, ZP-ASA
ZP-WHK - pomocné kontakty pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, Z-MS, ZP-A, ZP-ASA
ZP-NHK - pomocné a signalizačné kontakty pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, Z-MS, ZP-A, ZP-ASA

 

Montáž pomocou skrutiek
Z-HK - pomocné kontakty pre PF7, PF6, PFR, PHF7-4p *
Z-AHK - pomocné kontakty pre PHF7-2p *
Z-NHK - pomocné a signalizačné kontakty pre PF7, PF6, PFR, PHF7 *
Z-HD - pomocné kontakty pre PFDM
Z-LHK - pomocné kontakty pre PLHT
* Možno použiť tiež pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, Z-MS, ZP-A, ZP-ASA
 

Ističe pomocných obvodov

Ističe PL7-B4/.-HS so silne redukovanou hodnotou prejdenej energie pri skrate. Skratová odolnosť 10 kA.
 

Ostatné príslušenstvo

Vypínacie spúšte

 • Z-ASA montáž pomocou skrutiek; 24 V, 230 V, pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, ZP-A, Z-MS
 • ZP-ASA montáž pomocou západiek; 24 V, 230 V, pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, ZP-A, Z-MS
 • Z-LHASA; 24 V, 230 V, pre PLHT
 • Z-BHASA; 24 V, 230 V, pre PBHT

 

Vypínací modul prúdových chráničov

 • Pre diaľkové vypínanie prúdových chráničov
 • Z-FAM pre PF7, PF6, PHF7-4p
 • Z-KAM pre PFL7, PFL6, PHF7-2p

 

Podpäťové spúšte

 • Z-USA, bez oneskorenia; 230 V, 400 V
 • Z-USD, s oneskorením 0,4 s; 230 V
 • Pre PLI, PL7, PL6, Z-MS, ZP-A

 

Vypínacia jednotka Z-MFPA

 • Pre vypnutie pripojeného prístroja pri odobratí krycej dosky
 • Pre PL7, PL6, PFL7, PFL6, ZP-A

 

Motorový pohon Z-FW

 • Pre automatické zapínanie pripojených prístrojov po ich elektrickom vybavení
 • V kombinácii s modulom diaľkového ovládania (dodávané ako sada) pre automatické zapínanie s možnosťou diaľkového zapínania a vypínania, prípadne testovanie prúdových chráničov
 • Z-FW-LP pre 220-240 V AC
 • Z-FW-LPD pre 24-48 V DC
 • Sady s diaľkovým ovládaním Z-FW-LP/MO, Z-FW-LPD/MO
 • Z-FW / ... moduly pre vzdialené testovanie prúdových chráničov
 • Z-TC telefónne ovládanie pre Z-FW-LP/MO, Z-FW-LPD/MO

 

Spínače motorov
 • Ochrana motorov proti preťaženiu nadprúdom
 • Skratová spúšť pevne nastavená, nadprúdová nastaviteľná
 • 2 a 4pólové prevedenie
 • 0,16 až 40 A
 • Zhodné príslušenstvo ako pre ističe PL7

 

Relé, stýkače

 

 • Modulové prístroje pre montáž na DIN lištu
 • Systém impulzných a inštalačných relé do 16 alebo 20 A
 • Impulzné relé ZS, Z-SB pre miestne ovládanie alebo Z-SC pre centrálne ovládanie
 • Inštalačné relé v prevedeniach ZR, Z-RE a Z-RK (líši sa vybavením relé mechanickou alebo optickou signalizáciou spínacej polohy)
 • Inštalačné relé Z-TN s mechanickou predvoľbou
 • Inštalačné stýkače Z-SCH (menovitá prúdy kontaktov 25, 40 alebo 63 A)

 

Vypínače, spínače, signálky
 • Svetelné návestia: Z-EL, Z-DLD, Z-UEL, Z-UDL, Z-BEL (LED, s jednou jednofarebnou LED až dvoma dvojfarebnými LED, s možnosťou blikania)

 

 • Tlačidlá: Z-PU (menovitý prúd 16 A, 1 alebo 2 kontakty)
 • Tlačidlá so svetelnou signalizáciou: Z-PUL (s LED, mien. Prúd do 16 A)
 • Vypínače Z-SW (menovitý prúd 16 A)
 • Vypínače so svetelnou signalizáciou Z-SWL (s LED, men. prúd 16 A)
 • Tlačidlá: ZT (menovitý prúd do 16 A, 4 kontakty v module 1 TE)
 • Tlačidlá so svetelnou signalizáciou: Z-LT / (s tleivkou, men. prúd do 16 A)
 • Vypínače, prepínače: ZS (menovitý prúd 16 alebo 32 A, až 4 kontakty v module 1 TE)
 • Vypínače so svetelnou signalizáciou Z-SL (s tleivkou, men. prúd 16 alebo 32 A, až 3 kontakty v module 1 TE)

 

 • Otočné spínače: Z-DS (vypínače, prepínače a voltmetrový prepínače do 20 A, možnosť uzamknutia kľúčikom)

 

Ostatné spínacie prístroje

 

 • Súmrakové spínače: SRS (16 A, 2-50000 lx)

 

 • Podpäťová relé: Z-UR/400

 

 • Vypínač magnetických polí: Z-FFS/16 (pre automatické odpojenie od napájania v čase bez odberu prúdu)

 

 • Prednostné relé: Z-LAR (obmedzenie prúdových špičiek pri súčasnom chode dvoch spotrebičov s veľkým odberom, prednostné spínanie)

 

 • Časová relé Z-ZRER, Z-ZREW, Z-ZRBLI, Z-ZRTAK, Z-ZRMF (jednofunkčné a multifunkčné relé, šírka 1 TE a 2 TE, presnosť opakovania nastaveného času do 0,05%)

 

 • Schodiskové spínača: TLE, TLK (16 A, prepínač funkcie ON-AUT-OFF)

 

 • Spínacie hodiny: TSQD, TSSD, TSQW (denné alebo týždenné mechanické hodiny s pohonom synchrónnym motorčekom prípadne quartz systémom), TSDW1COA (spínacie hodiny s astronomickým programom)
Ostatné prístroje

 

 • Zásuvka na lištu: Z-SD (prevedenie-BS s bezpečnostnými clonkami)
 • Bzučiaky, zvončeky, sirény: ASBELL, ASBUZZ, ASSIR24 (230, 12 V AC, 24 V AC/DC)
 • Zvončekové transformátory: TR-G (4 až 63 VA, napätie 4 až 24 V, bezpečnostné oddeľovacie zvončekové transformátory-SF, odolné proti skratu na výstupe)

 

Meracie prístroje a príslušenstvo

Merače spotreby

 • KWZ-3PH (D) - úradne overené a ciachované, pre podružné aj fakturačné meranie s triedou presnosti 1 a 2, prevedenie pre 3-fázové priame a POLOPRIAME meranie, s mech. počítadlom alebo digitálnym displejom
 • KWZ-230 - 1-fázový elektromer pre priame podružné meranie
 • Z-KWZ-3PH - 3-fázový elektromer pre POLOPRIAME podružné meranie, skokové nastavenie prevodu transformátorov

 

 • Počítadla prevádzkových hodín a impulzov: Z-BSZ, Z-IMZ (napájanie 230 alebo 24 V)

 • Meracie prístroje: Z-MG (analógové alebo digitálne, ampérmetre, voltmetre)

 

 • Meracie transformátory prúdu MAK, Z7-MG/WAK, Z7-MG/WAS
Prepojovacie systémy

Univerzálny prepojovací systém ZV

 • 50 a 80 A
 • Ľubovoľná nastaviteľná rozteč aj poradie pripojovacích uholníkov

 

Prepojovacie lišty Z-GV

 • 63 a 80 A
 • 1, 1 + N, 3, 3 + Nfázové
 • Rozstup 1 TE
 • Dĺžka štandardne 1 m
 • 3-fázové tiež v dĺžke pre 12 modulov
 • Pre modulové prístroje Xpole (ističe PLI, PL7, PL6, ....)

 

Prepojovacie lišty Z-GSV

 • 80 A
 • 1 + N, 3 + Nfázové
 • Rozstup 1,5 TE
 • Dĺžka 1 m
 • Napr. pre ističe PL7 1Npólové

 

Prepojovacie lišty Z-SV

 • - 80 a 110 A
 • - 1 + N, 3 + Nfázové
 • - Rozstup 1,5 TE
 • - Dĺžka 1 m
 • - Napr. pre ističa PLHT

 

Poistkové systémy

Závitové poistky

 • Poistkové vložky D II, D III, D IV
 • Poistkové dotyky VD II, VD III
 • Poistkové hlavice KD II, KD III
 • Poistkové spodky EZV, EZN

 

Valcové poistky

 • Poistkové vložky C10, C14, C22
 • Charakteristiky gL / gG a aM
 • Poistkové odpínače C10-SLS, VLC

 

Nožové poistky

 • Poistkové odpínače LTS, veľkosť 000, 00, 1, 2, 3, 4a
 • Montáž na panel alebo prípojnice 60 mm
 • Lištové odpínače LTS-L, veľkosť 00, 1, 2, 3, 4a
 • Pre prípojnice 100 a 185 mm
 • Lištové odpínače pre delenie zberníc
 • Príslušenstvo
 • NH poistky

 

Kryty
 • revlečné kryty: KLV-TC pre 2 až 8 modulov
 • Prevlečné kryty: ISO pre 7 a 15 modulov
 • Univerzálne prevlečné kryty: KLV-LV
 • Kryty do vlhka: Z-MFG (stupeň krytia IP54, otočná rukoväť vo farbe čiernej alebo žltočervenej, prevedenie s tlačidlom núdzového zastavenia Z7-MFG/NOT)