eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Oblúková ochrana AFDD+

 

Základné vlastnosti

 

  • Prístroj kombinujúci oblúkovú ochranu, istič a prúdový chránič
  • Spĺňa požiadavky STN EN 62606
  • Menovitý prúd 10 až 40 A
  • Vypínacie charakteristiky ističa typu B, C
  • Typ prúdového chrániča AC a A
  • Menovitý reziduálny prúd 30mA

 

Príslušenstvo zhodné ako pre ističe PL7

 

 

Popis produktu

 

Prístroje oblúkovej ochrany (AFDD- Arc Fault Detection Device) sú prístroje určené na zisťovanie výskytu oblúka v elektrickej inštalácii. AFDD je elektromechanický spínací prístroj s elektronickými obvodmi, ktoré monitorujú charakter odoberaného prúdu. Iskrenie má špecifický priebeh prúdu, na ktorý tento prístroj reaguje a odpojí inštaláciu s poruchou. Riešenie firmy Eaton zlučuje v jednom zariadenie funkcie AFDD, prúdového chrániča a inštalačného ističa pre dosiahnutie komplexnej ochrany koncového obvodu pred všetkými typmi porúch. Týmto dochádza k minimalizácii rizika vzniku požiaru od elektrickej inštalácie a zároveň k plnej ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom.

 

O použití prístrojov AFDD v elektrickej inštalácii hovorí norma STN 33 2000-4-42 ed. 2, ktorá odporúča ich nasadenie najmä v nasledujúcich prípadoch:

 

  • v miestach s rizikom požiaru vzhľadom na charakter spracovaných alebo skladovaných materiálov (stodoly, drevoobrábacie dielne, sklady a pod.)
  • v miestach s horľavými konštrukčnými materiálmi (drevostavby)
  • v miestach s ohrozením nenahraditeľného majetku (múzeá, galérie, historické budovy)
  • v priestoroch určených na prespávanie (ubytovne, hotely a pod.)