eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Záložné zdroje UPS


Eaton divízia kvalitného napájania sa opiera o klasické značky Powerware, MGE Office Protection Systems, Best Power, Pulizzi, a Aphel, a má vo svete vedúce postavenie v riešení ochrany, rozvodu a správy kvalitného napájania. Spoločnosť Eaton poskytuje kompletný rad výrobkov a služieb pre potreby napájacích systémov v priemysle, inštitúciách, štátnej správe, verejných službách, obchode, domácnostiach, v oblasti IT a subdodávateľov (OEM) na trhoch kritických zariadení po celom svete.


Eaton portfólio kvalitného napájania zahŕňa kompletnú ponuku riešení správy napájania od jediného dodávateľa. Riešenie obsahuje zdroje neprerušeného napájania (UPS), ochrany proti prepätiu, spínacie zariadenia, rozvádzače (PDU), diaľkové monitorovanie, meranie, softvér, komunikáciu, stojany a služby.