eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Prúdové chrániče FI


Prúdové chrániče Eaton sú určené pre doplnkovú ochranu živých a neživých častí aj pre ochranu pred vznikom požiaru v inštaláciách nízkeho napätia. Spĺňajú požiadavky normy STN EN 61008.

 

 

Typy prúdových chráničov podľa časového oneskorenia:

 • Bez oneskorenia vybavenia
 • Selektívne - doba nepôsobenia min. 40 ms, typ S

 

Typy prúdových chráničov podľa citlivosti na rôzne druhy prúdov:

 • Typ AC - pre striedavý reziduálny prúd
 • Typ A - pre striedavý a pulzujúci jednosmerný reziduálny prúd
 • Typ U - špeciálny typ pre aplikácie s frekvenčnými meničmi

 

Prúdové chrániče FI

 • Menovité prúdy 16 až 125 A
 • Reziduálny prúd 30 až 500 mA
 • Typ AC, A, S/A, U
 • 2 a 4-pólové vyhotovenie
 • Skratová odolnosť 10 kA
 • Príslušenstvo: pomocné kontakty FIP-XHI