eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Záskokové automaty


Pre používateľov, ktorí potrebujú zabezpečiť nepretržité napájanie svojich prevádzok, pripravila firma Eaton riešenie pre tri najčastejšie sa vyskytujúce požiadavky.

 


Popis riešenia:

 

Prvý typ automatu je označený ZA-2.0 a je určený pre požiadavky zabezpečenia prepínania medzi jedným hlavným a jedným záložným zdrojom. Druhý typ nesie označenie ZA2.1. Je určený pre riešenie požiadavky napájania systému z dvoch zdrojov, ktoré napájajú dve nezávislé zbernice. Pri výpadku napájania jednej zbernice automat zaistí prepojenie oboch zberníc a zostávajúci zdroj napája obe zbernice. Tretí ponúkaný typ je určený pre riešenie prepínania troch zdrojov. Pričom automat prepína napájanie medzi jedným hlavným zdrojom a dvomi zdrojmi záložnými.
 

Automat je riešený na báze prvkov, ktoré sú v ponuke Eaton. Základ tvorí naprogramované relé EASY, ktoré vyhodnocuje potrebné informácie a riadi režim prepínania zdrojov. Celé zariadenie je vyrobené pre zabudovanie do akéhokoľvek rozvádzača. Univerzálne riešenie umožňuje upraviť základný typ presne podľa špecifikácie zákazníka.

 

Automat môže byť napájaný iným záložným zdrojom, ktorý nie je závislý na funkcii hlavných napájacích zdrojov. Časovanie jednotlivých krokov je vopred nastavené pri tvorbe programu. Zmena nastavenia časovačov je možná, ale zmenu musí vykonať len osoba poverená výrobcom a vykonávajúca servis týchto automatov. Pri poruche automatu je možný prechod do ručného režimu a prepínanie zdrojov vykonať ručne.