eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Ističe IZM


Eaton predstavuje nový rad vzduchových ističov IZMX.

 

Nový rad vzduchových ističov IZMX je ponúkaný vo dvoch základných veľkostiach a to vo veľkosti IZMX16 a IZMX40. Pre oba rady je pripravená široká ponuka príslušenstva, pričom niektoré príslušenstvo je možné použiť v oboch veľkostiach.

 

Rad IZMX16 je ponúkaný s menovitými prúdmi do 1600 A, rad IZMX40 je ponúkaný s menovitými prúdmi do 4000 A. Ističe radu IZMX je možné vybaviť 4 typmi spúšte. Od najzákladnejšej spúšte pre ochranu vedenia (typ A), pokročilých selektívnych spúští (typ V), univerzálnych spúští (typ U), až po spúšť s meracími funkciami vybavenou internou pamäťou a farebným plne grafickým LCD displejom (typ P). Unikátna koncepcia ističov IZMX16 umožňuje súčasnú montáž dvoch ističov vo výsuvnom prevedení vedľa seba v rozvádzačovom poli šírky 600 mm. Ističe IZMX16 je možné montovať štandardným spôsobom na vodorovnú montážnu dosku, ale je možné ich upevniť aj na zvislý panel.

 

 Kompaktná koncepcia ističov IZMX40 ponúka širokú voľbu menovitého prúdu pri zachovaní rozmerov, toto uľahčuje návrh a montáž jednotlivých vzduchových ističov do jednotlivých polí rozvodne.

 

 

Aplikácia

 

Ističe IZMX môžu byť použité v štyroch hlavných oblastiach použitia v závislosti od typu zariadenia, ktoré majú chrániť:

 

  • Ochrana vedenia a spotrebičov všeobecne
  • Ochrana motorov
  • Ochrana transformátora
  • Ochrana generátora

 

Tieto kľúčové aplikácie vytvárajú rozdielne požiadavky na vzduchové ističe. Preto sú vzduchové ističe IZMX ponúkané s rôznou vypínacou schopnosťou a so štyrmi rôznymi spúšťami. Okrem vzduchových ističov IZMX sú k dispozícii aj vzduchové vypínače INX. Možno ich použiť napríklad ako spínače spojok medzi viacerými zdrojmi. Zapínacie cievky umožňujú fungovanie ističov v synchrónnych systémoch.

 

 

Modulárna konštrukcia, spoločné príslušenstvo

 

V prípade doplnenia základného prístroja o príslušenstvo je táto operácia vďaka "Plug & work" technológii veľmi jednoduchá. Príslušenstvo sa pomocou "snap-fit" západiek uchytí do správnej pozície, pre uchytenie nie je potrebný žiadny pracovný nástroj. Samotné elektrické prepojenie je opäť jednoduché, pretože všetko príslušenstvo je vybavené vodičmi ukončenými konektorom s číslom správnej pozície. Vďaka tejto technológii je možné ľahko a rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky v použitom systéme. Väčšina príslušenstva radu IZMX je spoločná pre obe používané veľkosti (IZMX16 a IZMX40).