eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
xEnergy – stavebnicový rozvádzačový systém do 4000 A


 

Typovo testovaný systém: skrine + komponenty + zbernice + SW nástroje
Stavebnicový systém (KIT): flexibilita, rozšíriteľnosť, univerzálnosť
Kvalita a presnosť dielov: optimalizované mechanické a elektrotechnické vlastnosti
Dodávky: úsporne balený komponent či predmontované polotovary skríň
Unifikované diely skríň: tri základné typy polí XP, XF a XG

 

 

Vstupné pole XP Vývodové pole XF Univerzálne pole XG

 

 

Spĺňa normy: STN EN 60 439-1, IEC/EN, DIN VDE, CEI, NF, UNE
Dostupnosť : plný sortiment od júla 2004
Dokumentácia: katalóg xEnergy v ČJ (august 2004)
Produktové informácie v ČJ (august 2004)

 

 

Základné technické dáta
Normy STN EN 60 439-1 (IEC/EN)
Typovo testované TTA / PTTA (plne a čiastočne)
Vnútorné delenie rozvádzačov spôsob 1 až spôsob 4b
Menovité napätie Ue 690 V / 50 – 60 Hz
Menovitý prúd Ie až 4000 A
Men. krátkodobý prúd Icw až 100 kAef (1s)
Pracovná teplota 35 °C až 45 °C
Stupeň krytia IP 31 / IP 55
Druhy sietí TN-C / TN-C-S / TN-S / IT
Štandardná farba RAL 7035 (iné na zákazku)
Rozmery výška: 2000 mm, bez podstavca
šírka: 425 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
hĺbka: 400 / 600 / 800 mm

 

 

Charakteristika vstupných polí XP - určených pre montáž výkonových ističov Eaton - IZM a NZM
Výhody:

 • Plne typovo testované (TTA) do 4000 A
 • Prehľadná a symetrická konštrukcia s jedným výkonovým ističom v poli znižuje počet prípojníc a montážny čas
 • Možnosť konštrukcie s vnútorným oddelením až do spôsobu 4 zvyšuje bezpečnosť osôb a prevádzky.
 • Vhodné balenie komponentov, minimálne prepravné a skladovacie nároky
 • Rýchla montáž vďaka stavebnicovým modulom pre výkonové istenie.
 • Veľká variabilita rozvodu výkonu: káblové koncovky, pripojovací systém, prípojnice

 

Charakteristika vývodových polí XT - určených pre montáž výkonových ističov a ochrany motorov
Výhody:

 • Plne typovo testované (TTA) do 630 A
 • Až 38 modulov v každom poli (výška 50 mm)
 • Vysoká hustota zabudovaných prístrojov - optimálne využitie priestoru rozvádzača
 • Meniteľná hĺbka montáže modulov pri vnútornom oddelení (spôsob 4), čela modulov v jednej rovine
 • Jednoduchá montáž modulov pri vnútornom oddelení (spôsob 2)
 • Voliteľná kombinácia jednotlivých priestorov a prípojníc vyhovie najrôznejším normám a miestnym zvyklostiam

 

xEnergy - Spoľahlivé rozvádzače od firmy Eaton

 • Optimalizovaný systém pre prúdy až do 4000 A:
 • Minimálne množstvo jednotlivých častí a modulov
 • Univerzálne použitie po celom svete (DIN VDE, CEI, UNE, NF)
 • Flexibilný a rozšíriteľný - vyhovie každej požiadavke zákazníka
 • Výroba v nemeckom Chamu
 • Program Eaton Configurátor xEnergy pre rýchlu prípravu podkladov (česká verzia v príprave)
 • Jednoduchá a rýchla montáž - cca 30 minút / pole
 • Plne typovo testovaný