eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Ističe NZM/LZM


Od roku 2003 je v ponuke firmy Eaton kompletný rad výkonových ističov NZM 1, 2, 3, 4. Od septembra 2007 je tento kompletný rad doplnený ekonomickým variantom LZM 1, 2, 3, 4. Ističe radu NZM predstavujú produkt ponúkajúci vysokú úroveň ochrany elektrických zariadení, motorov a systémov rozvodov elektrického prúdu. Ekonomický rad LZM je určený prevažne k ochrane systémov a vedenia. Obidva rady sú doplnené širokým sortimentom príslušenstva.

 

Tam, kde je požadovaná vysoká vypínacia schopnosť je možné ponúknuť ističe NZM 1, 2, 3 a 4 s možnosťou výberu vyššej vypínacej schopnosti s hodnotami 50 kA, 100 kA, alebo až 150 kA.
Pre menej náročných užívateľov sú určené ističe LZM s vypínacou schopnosťou 36 kA (pre LZM 1 a 2) alebo 50 kA (pre LZM 3 a 4).

Obidva rady ističov NZM a LZM sú určené pre prúdy 20 - 1600 A.

 

 

Inovačné prvky nového radu NZM/LZM

Rad ističov NZM/LZM je vybavený konštrukciou spínacieho mechanizmu, kde je pre veľkosť 2, 3 a 4 použité riešenie rotačného spínacieho systému Eaton. Tým bolo pri nových ističoch dosiahnuté skrátenie vypínacích časov pri vzniku skratu.

 

Rad ističov Eaton sa vyznačuje zjednoteným príslušenstvom, ktoré bolo z dôvodov jednotnosti celého radu vyvinuté v určitom predstihu pred vlastnými prístrojmi. Všetko príslušenstvo nového radu ističov sa vyznačuje veľmi jednoduchou montážou.

 

Ďalšou inováciou, ktorá je vo svojej podstate veľmi jednoduchá, sú modulárne rozmery hĺbky. Všetky typové veľkosti ističov a príslušenstva, akými sú ručné otočné pohony, motorové pohony a i., majú svoju hĺbku odstupňovanú v module 17, 5 mm. Pomocou dodávaných dištančných podložiek je možné namontovať jednotlivé prístroje tak, aby ich bolo možné zakryť pod jedným spoločným krycím plechom rozvádzača.

Základná vlastnosť ističov


Rad ističov NZM/LZM je konštruovaný v zhode s výrobkovou normou STN EN 60947-2 a možno ju teda použiť v priemysle, ale aj v domových inštaláciách.
Pri konštrukcii ističov NZM/LZM sú použité buď termomagnetické alebo elektronické spúšte, ktoré možno nastavovať v širokom spektre potrieb. U všetkých prístrojov možno nastavovať ako prúd pri preťažení tak skratový prúd.

 

Prístroje vybavené elektronickou spúšťou možno využiť pre diaľkové nastavenie parametrov a komunikáciu medzi ističmi NZM a radom ističov IZM do 6300 A.