eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Vzdialené I/O


S modulárnymi systémami I/O o krok vpred

 

 

Pre riadenie pohybu, merania teploty alebo otáčok, registrovania prúdov a napätí, sú aplikačné možnosti pre vzdialené I/O (vstupy/výstupy) rovnako široké ako aplikácie samotné. Používajú sa všade tam, kde koncepciu automatizácie tvoria decentralizované spracovania signálov vstupov a výstupov.

 

Výhody decentralizovanej inteligencie sú zrejmé: všade tam, kde sa dajú rozložiť veľké procesy alebo zariadenie na samostatné čiastkové procesy, poskytuje decentralizovaná automatizácia flexibilné riešenie. Programovanie, uvádzanie do prevádzky a servis sa stávajú prehľadnými a znižujú tým poruchy a náklady. V neposlednom rade rastie prevádzkyschopnosť zariadení, pretože čiastkové jednotky pracujú samostatne.

 

 

 

XN-PLC-CANOPEN
XION brána s funkcionalitou PLC.

 

Vstupy/výstupy: Možnosť pripojiť všetky dostupné XION moduly, max. 72 pozícií
Integrovaná zbernica: CANopen (1000 kBaud)
OPC-Server
Ďalšie rozhranie: RS232
Rýchlosť: 500 ns / inštrukciu

 

 

 

Klasické brány
XN-...
umožňujú použitie modulov I/O nezávisle na použitej zbernici.

 

ZBERNICA
Profibus-DP CANopen DeviceNet
XN-GW-PBDP-1,5MB
prenosová rýchlosť 9,6 Kbit/s až 1,5 Mbit/s
XN-GW-PBDP-1,5MB-S
prenosová rýchlosť 9,6 Kbit/s až 1,5 Mbit/s
skrutkové svorky
XN-GW-PBDP-12MB
prenosová rýchlosť 9,6 Kbit/s až 12 Mbit/s
XN-GWBR-PBDP
prenosová rýchlosť 9,6 Kbit/s až 12 Mbit/s
integrovaný modul pre napájanie zbernice
XN-GW-PBDP-12MB-STD
prenosová rýchlosť 9,6 Kbit/s až 12 Mbit/s
max. 15 doskových alebo 4 blokové moduly
XN-GW-CANOPEN
prenosová rýchlosť 20 Kbit/s až 1000 Kbit/s
XN-GWBR-CANOPEN
s integrovaným modulom pre napájanie zbernice
XN-GW-DNET
prenosová rýchlosť 125/250/500 Kbit/s
XN-GWBR-DNET
s integrovaným modulom pre napájanie zbernice

 

XN-ECO I/O moduly


Elektronické moduly s integrovanými svorkami - zjednodušujú výber a objednávanie komponentov. Pre celý modul stačí jedno objednávacie číslo. Moduly sa priamo inštalujú na DIN lištu. 8 (16) vstupov/výstupov zaberá len 12,5 mm miesta.

 

 

 

XNE-16DI-24VDC-P
ekonomický modul, 16 digitálnych vstupov
XNE-16DO-24VDC-0.5A-P
ekonomický modul, 16 digitálnych výstupov
XNE-8DI-24VDC-P
ekonomický modul, 8 digitálnych vstupov
XNE-8DO-24VDC-0.5A-P
ekonomický modul, 8 digitálnych výstupov

 

Klasické I/O moduly
Napájacie a technologické moduly

 

Napájacie moduly Technologické moduly
Modul pre napájanie zbernice
Ako prvý modul za každou bránou musí byť použitý modul pre napájanie zbernice s patričným svorkovnicovým modulom.
XN-BR-24VDC-D
- napájanie modulov I/O a brány systémovým menovitým napätím 5 V DC cez internú zbernicu
- napájanie modulov I/O menovitým napätím 24 V DC
- maximálny systémový napájací prúd 1,5 A
- maximálny pracovný prúd 10 A
XN-PF-24VDC-D
Napájacie moduly oddeľovacie
maximálny pracovný prúd 10 A
napájanie modulov I/O menovitým napätím 24 V DC
XN-PF-120/230VAC
napájanie modulov I/O menovitým napätím 120/230 V AC
Čítačový modul
XN-1-CNT-24VDC

zpracovanie impulzných signálov 1- kanálové DI 24 V DC
1- kanálové DO 24 V DC, 2 A

Sériové rozhrania
sériový prenos dát RS232 - XN-1RS232
sériový prenos dát RS485/422 - XN-1R485/422
Interface SSI, pre pripojenie čidiel SSI - XN-1SSI

Digitálne vstupné / výstupné moduly

 

Vstupné moduly Výstupné moduly
2/4-kanálové, doskové vyhotovenie, s výberom so spínaním plus (P) / mínus (N), s výberom 24 V DC alebo 120/230 V AC
XN-2DI-24VDC-P(N)
XN-4DI-24VDC-P(N)
XN-2DI-120/230VAC

Vstupné moduly 16/32-kanálové, blokové vyhotovenie so spínaním plus, 24 V DC
XN-16DI-24VDC-P
XN-32DI-24VDC-P
2/4-kanálové, doskové vyhotovenia s výberom so spínaním plus (P) / mínus (N) s výberom 24 V DC alebo 120/230 V AC
XN-2DO-24VDC-0,5A-P(N)
XN-4DO-24VDC-0,5A-P
XN-2DO-120/230VAC-0,5A

Výstupné moduly 16-kanálové, blokové vyhotovenie so spínaním plus, 24 V DC
XN-16DO-24VDC-0,5A-P
Reléové moduly 2-kanálové, doskové vyhotovenie elektronika pre napájacie napätie, galvanicky oddelené volitelné zapínacie, vypínacie alebo bezpotenciálové prepínacie kontakty pre magnetické ventily, jednosmerné stýkače a signálky v rozsahu menovitých napätí 24 V DC/AC až 230 V AC
XN-2DO-R-NO, XN-2DO-R-NC, XN-2DO-R-CO

Analógové vstupné / výstupné moduly

 

Vstupné moduly Výstupné moduly
1/2-kanálové, doskové vyhotovenia, prúdové vstupy 0/4..20 mA
XN-1AI-I(0/4..20mA)
XN-2AI-I(0/4..20mA)

napäťové vstupy –10/0..+10 V DC
XN-1AI-U(-10/0..+10VDC)
XN-2AI-U(-10/0..+10VDC)

Meranie teploty (pripojenie platinových čidiel PT100, PT200, PT500, PT1000 a niklových čidiel (NI100, NI1000)
XN-2AI-PT/NI-2/3
pripojenie termočlánkov typu B, E, J, K, N, R, S a T svorkovnicový modul s internou kompenzáciou studených koncov
XN-2AI-THERMO-PI
1/2-kanálové, doskové vyhotovenie, prúdové výstupy 0/4..20 mA
XN-1AO-I(0/4..20mA)
XN-2AO-I(0/4..20mA)

napäťové výstupy –10/0..+10 V DC
XN-2AO-U(-10/0..+10VDC)