eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Kompaktné PLC


Kompaktné riadenie - easy Control EC4-200 s rozhraním CANopen a Ethernet.

 

Firma Eaton pokračuje vo svojom úspešnom ťažení s programovateľnými relé Easy novým produktom - kompaktným automatom easy Control. Easy Control vypĺňa medzeru medzi relé easy a PLC v sortimente Moeller ako po stránke funkčnej tak aj finančnej.

 

S programovou pamäťou o veľkosti 256 kB a rýchlosťou 0,3 ms na inštrukciu rozširuje rad EC4-200 hranice, ktoré predtým patrili iba plnohodnotným PLC. Pridajte k tomu voliteľné rozhrania ako je Ethernet a CANopen a easy Control sa stáva ideálnym automatom pre široké spektrum aplikácií. Easy control je dostupný celkom v 16 variantoch a v závislosti na variante sú k dispozícii releové/tranzistorové výstupy, integrovaný Ethernet, prevedenie s/bez displeja a analógový výstup.


Ďalšie prednosti produktu sú

  • flexibilné rozhranie
  • integrovaný radič CAN je možné použiť buď pre CANopen protokol alebo pre Easy-NET
  • integrovaný Ethernet, umožňuje jednoduchšie programovanie a použitie priemyselných štandardov ako je OPC a začlenenie easy Control do existujúcej technologickej štruktúry
  • slot pre pamäťovú kartu, slúži pre pripojenie externej pamäťovej karty, z ktorej môže byť spúšťaný program, prípadne inštalovaný aktualizovaný firmvér. Samozrejmosťou je možnosť zápisu a logovanie dát na kartu.

 

Rozšírenie vstupov a výstupov

Miestne aj vzdialené rozšírenie je založené na štandardných rozširujúcich moduloch relé Easy.

 

Lokálne rozšírenie

Zapojením s rozširujúcim modulom EASY618-AC-RE, EASY618-DC-RE alebo EASY620-DC-TE je možné dosiahnuť jednotku s 24 vstupmi a až so 16 výstupmi.

 

 

 

Vzdialené  rozšírenie

Komunikačný modul EASY200-EASY umožnil decentralizované rozšírenie až na vzdialenosť 30 m. K prepojeniu slúži stočený dvojžilový kábel.

 

 

 

EasyControl - flexibilný v komunikácii

 

Vďaka integrovaným komunikačným rozhraniam ako sú Ethernet, CAN a RS232 ponúka easy Control univerzálne použitie. Navyše je možné pripojiť easy Control do zberníc Profibus-DP, CANopen, DeviceNet alebo AS-Interface pomocou komunikačných modulov.

 

Easy-NET

Easy Control je možné jednoducho pripojiť napríklad k už existujúcej sieti Easy-NET za atraktívnu cenu. Až 8 staníc - easy 800, easy MFD alebo easy Control - možno navzájom prepojiť do siete dĺžky maximálne 1000 m. Nezáleží na tom, či je v pripojených easy program, alebo fungujú len ako vzdialené vstupy / výstupy. Týmto spôsobom je možné systém rozšíriť až na 320 vstupných / výstupných bodov.

 

 

 

CANopen

Easy Control môže pracovať buď ako stanica v sieti CANopen a / alebo zastávať funkciu NMT master. Easy Control je možné bez problémov pripojiť k ľubovoľným PLC, HMI, meničom a pod. pokiaľ majú implementovaný CANopen protokol.

 

 

 

Ethernet

V závislosti od typu má easy Control integrovaný Ethernet. Tým sa stáva veľmi vhodným pre rozsiahle aplikácie a technologické celky, kde na rad prichádza OPC server, prípadne protokol SYMArti pre komunikáciu s ďalšími systémami / HMI.

 

 

 

Ďalšie komunikačné možnosti

Pre pripojenie k priemyselným zberniciam je možné jednoducho použiť všetky rozširujúce moduly od easy relé. Prepojenie medzi easy Control a komunikačnými modulmi je pomocou integrovanej internej zbernice Easy-Link. Takto možno easy Control pripojiť do nasledujúcich zberníc (ale vždy len ako stanicu, ako slave): Profibus DP, DeviceNet, CANopen alebo AS-Interface.

 

 

 

 

Programovací softvér easy Soft CoDeSys

 

Easy Soft CoDeSys je programovací softvér pre celý rad easy Control, založený na balíku CoDeSys od 3S. CoDeSys spĺňa medzinárodný štandard IEC 61131-3 a v súčasnej dobe ho využíva viac ako 150 výrobcov hardvéru. Easy Soft CoDeSys podporuje 6 programovacích jazykov (IL, LD, FBD, ST, AS a CFC). Samozrejmosťou je off-line simulátor a v neposlednom rade tiež grafický konfiguračný nástroj.