eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Bezpečné stroje s easySafety


EasySafety je produkt, ktorý dopĺňa sortiment riadiacich relé EASY. Tento produkt ponúka podobný výpočet funkcií ako relé EASY800 a navyše obsahuje množstvo bezpečnostných funkcií, ktoré sa dodnes museli zaisťovať pomocou štandardných bezpečnostných relé alebo bolo na celú aplikáciu použité drahé bezpečnostné PLC, u ktorého sú parametrizácia a programovanie oveľa náročnejšie.

 

Bezpečnosť osôb musí byť zabezpečená počas celej životnosti strojov. Táto ochrana osôb vyžaduje použitie bezpečnostných prvkov, ako sú napríklad koncové spínače, svetelné brány, obojručné ovládanie, tlačidlá núdzového vypnutia atď. Informácie z bezpečnostných prvkov môžu byť monitorované a následne vyhodnotené novým riadiacim relé easySafety, ktoré spĺňa tie najvyššie bezpečnostné požiadavky a vyhovuje medzinárodným bezpečnostným normám:

 

 • Kategóriu 4 v EN 954-1,
 • PL e v súlade s EN ISO 13849-1,
 • SILCL 3 v súlade s EN IEC 62061,
 • SIL 3 v súlade s EN IEC 61508.

 

Prístroje easySafety sú certifikované TÜV Rheinland a kombinujú štandardné riadiace úlohy s bezpečnostnými funkciami stroja, či už pre jednoduché alebo komplexné aplikácie. Vďaka veľkému počtu bezpečnostných funkčných blokov je užívateľom ponúknutý široký okruh aplikácií, v ktorých je možné relé easySafety použiť.

 

Takto zostane užívateľ flexibilný a schopný okamžite reagovať na aktuálne i budúce zmeny v požiadavkách na aplikáciu. Vďaka tomu zníži svoje finančné náklady na prestavbu stroja pri zmene aplikácie. Nie je teda potrebné kupovať nové prístroje a zväčšovať rozvádzač, ale stačí jednoducho upraviť program v konfiguračnom softvéri.

 

Bezpečnostné a štandardné funkčné bloky

Veľké množstvo spracovaných a otestovaných bezpečnostných funkčných blokov umožňuje realizovať široký okruh bezpečnostných aplikácií len s jedným prístrojom. EasySafety tiež prichádza s osvedčenými a vyskúšanými štandardnými funkčnými blokmi, ktoré sú použité v riadiacom relé EASY800, a vďaka tomu je možné aj riadenie všeobecných úloh.

 

Bezpečnostné funkčné bloky:

 • obvod núdzového zastavenia,
 • bezkontaktné bezpečnostné prístroje (ESPE),
 • prepínač prevádzkového režimu,
 • kontrola spätnoväzbového obvodu,
 • kontrola polohy pohyblivých ochranných zariadení bez blokovania alebo s blokovaním,
 • monitorovanie stavu pokoja,
 • bezpečné obojručné ovládanie,
 • kontrola maximálnej rýchlosti atď.
 • dohľad nad bezpečnosťou kotlov

 

 

Rozšírenie a komunikácia easySafety ponúka veľké množstvo variantov. Integrovaný easy-Net slúži pre vzdialenú komunikáciu s ostatnými prístrojmi z radu produktov easy, ako sú easy relé, easy HMI (MFD-Titan) alebo EasyControl (ECP4). Pre lokálne rozšírenie vstupov a výstupov je možné využiť EasyLink a niektorý z I/O modulov. Výmena dát s PLC je možná pomocou komunikačných modulov, ktoré umožňujú komunikáciu cez: - Profibus-DP, - CANopen, - DeviceNet, - AS-Interface.

 

Prístroje pre bezpečnostné aplikácie

Varianty s reléovými výstupmi: - 14 bezpečnostných vstupov, - 4 bezpečnostné reléové výstupy, - 4 testovacie signály.
o ES4P-221-DRXX1 (bez displeja);
o ES4P-221-DRXD1 (s displejom)

 

Varianty s tranzistorovými výstupmi a tiež jedným redundantným reléovým výstupom: - 14 bezpečnostných vstupov, - 4 bezpečnostné tranzistorové výstupy, - 1 redundantný bezpečnostný reléový výstup, - 4 testovacie signály.
o ES4P-221-DMXX1 (bez displeja);
o ES4P-221-DMXD1 (s displejom)

 

 

 

Konfiguračný softvér EasySoft - Safety

EasySoft - Safety je užívateľsky priateľské konfiguračné prostredie pre tvorbu bezpečnostných aplikácií a tiež všeobecných riadiacich úloh. Programy sa tvoria kreslením spínacej schémy, rovnako ako u klasických easy relé. Oddelené spínacie schémy zabezpečujú oddelenia medzi bezpečnostnými a štandardnými funkciami.

 

Výhody jedného produktu

 • Všetky funkcie v jednom prístroji
 • Oddelené štandardné a bezpečnostné aplikácie v jednom prístroji zaručujú bezpečnú manipuláciu pre konštruktérov a flexibilitu pre obsluhu.
 • Zvýšenie použiteľnosti stroja
 • Rýchle riešenie problémov vďaka diagnostike funkčných blokov, meranie dát a lacný alarm nastaviteľný cez integrovaný alebo vzdialený displej.
 • Kompaktný dizajn
 • Dôležitá úspora miesta v rozvádzači, vďaka veľmi kompaktnému dizajnu.
 • Vhodné riadenie Bezpečnostné a štandardné logické funkcie môžu byť jednoducho nakonfigurované cez PC alebo priamo na prístroji pomocou tlačidiel a displeja. Easy-Safety ponúka jednoduché ovládanie a dovoľuje vykonávať on-line diagnostiku u štandardných i bezpečnostných funkcií. Aplikácie easySafety môžu byť jednoducho kopírované a rýchlo vložené na žltý pamäťový modul.
 • Možnosť rozšírenia a komunikácie
 • Rovnako ako EASY800, aj easySafety je možné doplniť o rozširujúce moduly easy pomocou rozhrania EasyLink alebo ho pripojiť cez komunikačný modul do siete CANopen, Profibus, DeviceNet a ASI.