eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Riadiace relé EASY a MFD-Titan


Riadiace relé easy500/700/800, ako aj multifunkčný displej MFD-Titan prichádza s celou radou technických možností pre realizáciu aplikácií priemyselnej automatizácie a automatizácie budov, výroby strojov alebo zariadení. Pre realizáciu správneho riešenia je k dispozícii množstvo rôznych verzií prístrojov s rôznymi funkciami, veľkosťami napätia, možnosťami rozšírenia a zapojenia do siete. Rovnako ako napr. multifunkčné časové relé, easy500/700 ponúkajú ďalšie hlavné funkcie ako čítače, komparátory analógových hodnôt, spínacie hodiny, atď. Prístroje easy800 a MFD-Titan ponúkajú rad funkčných blokov ako PID regulátory, matematické funkcie a bloky pre prepočet hodnôt a mnoho ďalších. MFD-Titan taktiež ponúka užívateľsky prívetivé obslužné a vizualizačné možnosti, ako sú funkcie tlačidiel, bitmapy alebo stĺpcové grafy, rovnako ako zobrazenie textu, zadávanie hodnôt a zobrazovacie funkcie. Stupeň ochrany IP65 znamená, že je možné displej používať aj v agresívnom prostredí.

 

easy500

Pre menšie aplikácie s max. 12 vstupmi / výstupmi:

 

 • Elektronické zadávanie spínacích schém 1:1
 • Zadávanie spínacích schém je možné priamo na prístroji
 • 128 vodivých dráh, každá s 3 kontaktmi a 1 cievkou v sérii
 • Funkcie ako multifunkčné časové relé, impulzné relé, čítače, komparátory analógových hodnôt, týždenné a ročné spínacie hodiny, zadávanie hodnôt, zobrazenie hodnôt ...
 • Možné pripojenie k Ethernetu (programovanie a funkčnosť OPC) 

 

easy700

Pre riešenie stredných riadiacich úloh s max. 40 vstupmi/výstupmi:

 

 • Úplná funkčnosť prístroja easy500
 • 128 vodivých dráh, každá s 3 kontaktmi a 1 cievkou v sérii
 • Pre zvýšenie flexibility je možné miestne a vzdialené rozšírenie
 • Je možné pripojenie k štandardným systémom zberníc (Profibus, CANopen, DeviceNet, ASI) a k Ethernetu (programovanie a funkčnosť OPC)

 

easy800

Ideálne pre veľké riadiace úlohy s otvoreným alebo s uzavretým regulačným obvodom s max. 328 vstupmi/výstupmi:

 

 • Úplná funkčnosť prístroja easy700
 • Rad dodatočných funkcií ako je PID regulátor, matematické funkcie, PWM, prepočet hodnôt, vysokorýchlostné čítače (5 kHz), ...
 • 256 vodivých dráh, každá so 4 kontaktmi a 1 cievkou v sérii
 • Možnosti digitálneho a analógového rozšírenia
 • Integrovaná komunikácia prostredníctvom Easynet (až 8 staníc - až do 1000 m)
 • Je možné pripojenie k štandardným systémom zberníc (Profibus, CANopen, DeviceNet, ASI) a k Ethernetu (programovanie a funkčnosť OPC)

 

MFD-Titan

Kombinuje funkcie prístroja easy800 s užívateľsky prívetivou vizualizáciou pre rozsiahle aplikácie s viac než 320 vstupmi/výstupmi:

 

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia do 22,5 mm štandardných montážnych otvorov
 • I/O moduly pre priame meranie teploty (Pt100/Ni1000)
 • Individuálny popis prístroja laserom, napríklad logom vlastnej spoločnosti
 • Možnosti digitálneho a analógového rozšírenia
 • Je možná komunikácia prostredníctvom easyNet-u
 • Je možné pripojenie k štandardným systémom zberníc (Profibus, CANopen, DeviceNet, ASI) a k Ethernetu (programovanie a funkčnosť OPC)
   

Oddelený textový displej

Pre zobrazenie a obsluhu na dverách rozvádzača, na stroji alebo na ovládacom paneli do vzdialenosti 5 m od základného prístroja:

 

 • Zobrazenie textov, hodnôt a zadávanie hodnôt
 • Použiteľný pre všetky prvky easyRelay, easySafety a EasyControl
 • Skladá sa z MFD-80 (-B), MFD (-AC)-CP4 a ďalej spojovacieho vedenia MFD-CP4-... CAB5 popr. z multifunkčného displeja, centrálnej jednotky pre vzdialený textový displej s alebo bez kábla EU4A-RJ45-CAB2
 • Vďaka vysokému stupňu krytia IP65 je vhodný aj pre náročné prostredie

 

easy800 so SmartWire-DT

Kombinuje funkčnosť EASY800 s priamym napojením na komunikačný systém SmartWire-DT:

 

 • Výmena dát a napájanie účastníkov SmartWire-DT a stýkačov cez komunikačný systém SmartWire-DT
 • Možno napojiť až 99 účastníkov SmartWire-DT s celkom až so 166 vstupmi / výstupmi
 • Voliteľný Easynet a dodatočné 4 rýchle vstupy, z toho 2 použiteľné aj ako rýchle výstupy
 • Sériové rozhranie na programovanie, pripojenie oddeleného textového displeja, dotykového panela alebo na pripojenie k Ethernetu

 

 

Programovací softvér

 

easySoft-Basic

Programovací softvér EasySoft-Basic slúži k programovaniu easy500/700. Funkcia "Drag & Drop" umožňuje rýchle a pohodlné zadávanie schémy zapojenia. Ďalej tento softvér ponúka možnosť simulácie, on-line komunikácie a dokumentácie.

 

easySoft-Pro

Pomocou EasySoft-Pro je možné programovať easy500/700/800, multifunkčný displej MFD-Titan, aj EASY800 so SmartWire-DT. Vedľa funkcií EasySoft-Basic je u EasySoft-Pro ďalej k dispozícii editor masiek ku tvorbe vizualizácie MFD-Titan. S integrovaným konfigurátorom SmartWire-DT sa vykonáva zapojenie vetvy SmartWire-DT do programu. CD EasySoft-Pro obsahuje bezplatný OPC-Server, ktorý umožňuje štandardizované napojenie na nadradené výpočtové systémy (klientov OPC). Rovnako ako EasySoft-Basic možno i EasySoft-Pro nainštalovať v 13 jazykoch.


 

Programovacie káble a bluetooth adaptér

 

Pre štandardné spojenie riadiacich relé s PC sa využívajú programovacie káble, ktoré sa rozlišujú typom pripojenia k PC (USB alebo RS232) a typom konektora pre relé EASY (EASY500/700 alebo EASY800/MFD-TITAN).

 

Používatelia môžu komunikovať s riadiacimi relé aj na diaľku pomocou bluetooth adaptéra. V bežných priemyselných prostrediach môže byť s bluetooth adaptérom prekonaná vzdialenosť až desiatich metrov medzi easy a notebookom. Bluetooth adaptér je dodávaný s potrebnými certifikátmi pre bezdrôtovú komunikáciu ako pre Európu (ENW89811K4CF 22/xx R & TTE 1999/5/ES), tak pre USA (FCC ID: T7VEBMU) alebo Kanadu (C: 216QEBMU). Ako bezpečnostný kód pre komunikáciu s notebookom je pre každý adaptér používaný 8-miestny číselný PIN. Tým sa zabráni možnosti neoprávnených externých prístupov k riadiacemu relé EASY800. Samotný bluetooth adaptér možno veľmi ľahko a rýchlo rozpoznať napríklad na operačnom systéme Windows 7, kde pri bluetooth skenovaní je detekovaný EASY800-BLT-ADP-xxxxxx, ktorý môže byť pomocou bezpečnostného kódu požadovaného adaptéru integrovaný. Šesťmiestne číslo "xxxxxx" je ID MAC adaptéru bluetooth a používa sa iba raz pre jedinečnú identifikáciu. Týmto spôsobom môžu používatelia obsluhovať niekoľko adaptérov na jednom PC. Na druhej strane môže jeden bluetooth adaptér spravovať až štyri rôzne PC s bluetooth pripojením. So softvérom EasySoft-Pro od verzie 6.91 je možné nastaviť bluetooth spojenie rovnako ľahko ako komunikáciu cez programovací kábel a sťahovať alebo ukladať vytvorené programy alebo zobrazovať on-line stavy v spínacej schéme.

 

Pri využití akéhokoľvek smartphonu s operačným systémom Android 2.2 a vyšším možno k riadiacim relé pristupovať ešte jednoduchšie a rýchlejšie. Aplikácia je dostupná zadarmo na GooglePlay. Pre správnu funkciu je nutný bluetooth adaptér pre relé EASY.

 

Pre zoznámenie sa s princípom funkcie a parametrizáciou riadiacich relé EASY môžete navštíviť on-line tréningové centrum na tejto adrese http://www.trainingscenter.moeller.net. Súčasťou sú výukové programy, popisy funkcií a typové projekty, ktoré možno stiahnuť a otvoriť priamo v programe EASY-SOFT.