eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Bezpečnostné relé ESR


Tieto prístroje bezpečne spracovávajú rôzne signály zo senzorov, polohových spínačov, svetelných závor, modulov dvojručného ovládania, tlačidiel núdzového zastavenia atď. a na základe požadovanej funkcie ich vyhodnocujú. Bezpečnostné elektronické relé ESR5 umožňujú realizáciu aplikácie v súlade s najvyššími bezpečnostnými požiadavkami medzinárodných noriem. Spĺňajú kategóriu 4 podľa STN EN 954-1, úroveň vlastností PL e podľa STN EN ISO 13849-1 alebo SIL CL 3 podľa STN EN 62061.

 

 

Ekonomické riešenie monitorovania s relé ESR5

Elektronické bezpečnostné relé poskytujú až 4 bezpečnostné spínacie kontakty a 2 pomocné kontakty v inštalačnej šírke iba 22,5 mm. Po zapnutí prístroja sú pomocou elektroniky kontrolované bezpečnostné obvody a zopnutie je umožnené cez výstupné relé. Odpojenie motora od siete je možné buď okamžite (Stop kategória 0), alebo s oneskorením (Stop kategória 1). Pokiaľ je vyžadovaných viac kontaktov, je možné použiť ponúkaný rozširujúci modul. Samozrejmosťou je jednokanálové alebo dvojkanálové riešenie s alebo bez resetovacej funkcie a kontroly výstupných prvkov.

 

 

Bezpečnostné relé ESR5 sú určené pre nasledujúce funkcie:

 

  • Kontrola obvodov núdzového zastavenia
  • Monitorovanie bezpečnostných krytov a svetelných závor
  • Monitoring dvojručného ovládania
  • Obvody s oneskorením

 

 

Bezpečné sledovanie obvodov núdzového zastavenia

Elektronické bezpečnostné relé ESR5 umožňujú pri aktivácii tlačidla núdzového zastavenia buď priame odpojenie alebo odpojenie s oneskorením napájacieho napätia niekoľkých okruhov. V závislosti na ich konfigurácii môžu detekovať chyby ako sú skraty v obvodoch, zemné skraty alebo skraty v okruhu núdzového zastavenia. To vedie buď k okamžitému odpojeniu, alebo zabráneniu spustenia do tej doby, než bude chyba napravená.

 

 

Monitorovanie pohyblivých ochranných mechanizmov

V závislosti na úrovni bezpečnosti sú použité jeden alebo dva polohové spínače, ktoré kontrolujú, či sú bezpečnostné dvere zatvorené. V tomto prípade je možné implementovať automatický štart bezpečnostného relé.