eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Priemyselné inštalácie


Ergonomické ovládanie a signalizácia - Bezpečné spínanie pomocou nízkeho riadiaceho napätia - Automatizácia a vizualizácia s využitím modulárnych riešení - Efektívne spínanie, ochrana a riadenie motorov.

 

Zákazníci si želajú získať čo najviac výrobkov od jediného dodávateľa, to im umožní zjednodušiť zásobovanie a znížiť náklady. Preto čoraz viac firiem využíva kompletný sortiment ponúkaný spoločnosťou Eaton. To, čo od našich produktov môžu očakávať, je kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť a absolútna kontrola.

 

 
0  


Kompletná škála stýkačov, spúšťačov motorov a riadenia pohonov
 


 

 
0   Stýkače do 170 A
 
0   Stýkače nad 170 A
 
0   Spúšťače motorov
 
0   Spúšťačové kombinácie
 
0   Nadprúdové relé
 
0   Softštartéry DS7
 
0   Softštartéry S801+ a S811+
 
0   Frekvenčné meniče DC1 a DA1
 
0   Frekvenčné meniče SLX, SVX a SPX
 
0   Frekvenčné meniče MMX
 
0   Transformátory
 
0   SmartWire-DT
 
 
0  


Spínacie a ovládacie prístroje v modernom prevedení

 


 

 
0   Ovládacie a signalizačné prístroje RMQ-Titan
 
0   Nožné a ručné spínače
 
0   Signalizačné stĺpiky
 
0   Polohové spínače
 
0   Indukčné senzory
 
0   Kapacitné senzory
 
0   Optické senzory
 
0   Vačkove spínače a vypínače
 
0   Odpínače DUMECO
 
0   Časové relé
 
0   Meracie a kontrolné relé
 
0   Bezpečnostné relé
 
 
0  


Riadiace systémy pre riadenie strojov a technologických procesov
 


 

 
0   Riadiace relé EASY a MFD-Titan
 
0   Bezpečnostné riadiace relé easySafety
 
0   Kompaktné PLC
 
0   Modulárne PLC
 
0   Dotykové panely - HMI/PLC
 
0   Vzdialené I/O
 
 
0  


Spoľahlivé a bezpečné spínanie, ovládanie a rozvod el. energie
 


 

 
0   Ističe NZM/LZM
 
0   Ističe IZM
 
0   xEnergy
 
0   Záskokové automaty
 

 
0  


Ostatné prístroje
 

 
0   Ističe NZM/LZM
 
0   Ističe IZM