eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Polohové spínače LS-Titan


Polohové spínače LS-Titan sa používajú všade tam, kde je kladená požiadavka na presnú polohu, od systémov pre manipuláciu s materiálom po vstrekovanie plastických hmôt do foriem, od umývačiek automobilov po dvere električiek.

 

S elektronickým polohovým spínačom LS-E - nie je potrebné presné nastavenie spínacej polohy pri výrobe. Bod zopnutia je možné prístroj "naučiť" jednoduchým stlačením tlačidla.
Analógový polohový spínač s napäťovým alebo prúdovým výstupom umožňuje používať LS-Titan tiež v rade nových aplikáciách, kde by doposiaľ mechanické zisťovanie polohy mohlo poskytovať nedostatok informácií, napríklad pri zisťovaní polohy otvorených klapiek dymových plynov.

 

 

 

 

Bezpečnostné polohové spínače

 

Slúžia ako polohové spínače pre detekciu bezpečnostných mechanizmov a zariadení, napr. dverí, mreží alebo krytov. Navyše oproti štandardným bezpečnostným spínačom tento rad zahŕňa polohové spínače s opatreniami proti nepovolenej manipulácii, pre zvýšenú ochranu personálu a výrobných procesov, spínanie iba s oneskorením. Bezpečnostné polohové spínače zaisťujú, že napríklad pred umožnením prístupu k stroju, do systému alebo zariadenia sa musia akčné prvky dostať do pokojného stavu alebo sa musia dokončiť určité fázy výrobného procesu.