eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Ovládacie a signalizačné prístroje RMQ-Titan


Optimálne spojenie vzhľadu a funkcie RMQ-Titan

 

Atraktívny vzhľad a jednoduchá obsluha: to sú vlastnosti, ktorými sa odlišuje rad prístrojov RMQ-Titan od firmy Eaton. Tento rad sa nazýva podľa vzhľadu čelného krúžku prístrojov titánovej farby a umožňuje pri aplikácii na strojoch a zariadeniach využitie nasledujúcich výhod:

 

 

 • Ergonomický vzhľad ovládacích prvkov
 • Optimálna účinnosť svetelných prvkov
 • Použitie LED diód zabezpečuje nízku spotrebu
 • Dlhá životnosť LED (až 100 000 hodín)
 • Možné pripojenie k systému SmartWire-DT
 • Montážny otvor 22,3 mm
 • Možnosť použiť až 6 kontaktných prvkov v 2 úrovniach
 • Aretované alebo vratné polohy
 • Stupeň krytia IP 66
 • Vyhovuje medzinárodným normám a predpisom
 • Možnosti popisu pomocou programu LabelEditor

 

 

Všetky terčíky tlačidiel a popisovacie štítky prístrojov RMQ Titan sú štandardne popísané laserom, ktorý zabezpečuje vyššiu kvalitu a životnosť ako u tlačeného popisu. Tento popis je možné tiež vytvoriť podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

 

Rýchla detekcia nebezpečenstva s tlačidlami núdzového zastavenia

 

Preto, aby boli v nebezpečnej situácii ochránené osoby a stroje, je nutné zariadenie alebo systém okamžite zastaviť. Tlačidlá núdzového zastavenia to umožňujú osobe, ktorá je v jeho blízkosti a rozhodla, že táto situácia nastala. Firma Eaton je špecialista na ovládacie prvky s funkciou núdzového zastavenia. Tlačidlá núdzového zastavenia sú vhodné pre väčšinu aplikácií. Spĺňajú požiadavky STN EN 60204 - Bezpečnosť strojových zariadení - Elektrické zariadenia pracovných strojov (tlačidlo núdzového zastavenia). Kontakty prístroja musia byť nútene rozopínané prenosom sily z ovládacieho prvku na kontakty výhradne pomocou pevných spojovacích súčastí (pozri STN EN 60947-5-1). Dôležitým faktorom tlačidiel núdzového zastavenia je tiež zabránenie opätovného zopnutia rozpínacích kontaktov. Pokiaľ je stlačené tlačidlo núdzového zastavenia, kontakty  sú rozopnuté do tej doby, než je tlačidlo núdzového zastavenia ručne resetované. Reset je možný iniciovať ťahom, pootočením alebo pomocou kľúča.

 

 

Spoločné vlastnosti všetkých tlačidiel núdzového zastavenia:

 

 • Vývoj, testovanie a výroba sú v súlade s IEC, EN alebo UL / CSA bezpečnostnými normami
 • Zabránenie opätovného zopnutia v súlade s STN EN ISO 13850
 • Možnosť využitia kontaktov s kontrolou upevnenia
 • Indikácia, ak je alebo nie je v činnosti
 • Vysoký stupeň ochrany proti špine alebo vode
 • Väčší rozsah prevádzkových teplôt
 • Odolnosť proti extrémne vysokým otrasom a vibráciám

 

Viac ovládacích prvkov vďaka kompaktnej montáži: RMQ-16

 

Rad RMQ-16 je obzvlášť vhodný pre ovládacie panely moderných strojov, ktoré musia byť schopné sprostredkovať čoraz viac informácií. Vďaka veľkosti čelného prvku 25x25 mm alebo 18x18 mm môžu tieto prístroje dosiahnuť až trikrát väčšej hustoty oproti RMQ-Titan. Obe veľkosti používajú rovnaký montážny otvor 16,2 mm.