eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
SmartWire-DT


Komunikačný systém SmartWire-DT vznikol ako jednoduchá náhrada rozvodov riadiacich káblov v priemyselnom rozvádzači. Základným princípom SmartWire-DT je odstránenie jednotiek vstupov a výstupov automatizačných systémov a ich premiestnenie priamo k riadeným prvkom (motorovým spúšťačom, stýkačom, signalizačným prvkom). Pomocou presunu týchto jednotiek vstupov a výstupov k jednotlivým komponentom systému dochádza k značnej úspore miesta v rozvádzači a k jeho zjednodušeniu.

 

 

Štandardný priemyselný rozvádzač obsahuje funkčné prvky (tlačidlá, stýkače, ističe, ...) a riadiace prvky (PLC). Komunikáciu medzi týmito jednotkami zaisťujú bloky vstupov a výstupov, ktoré sú zahrnuté buď priamo v riadiacej jednotke, v tom prípade hovoríme o centrálnej jednotke vstupov a výstupov, alebo sú umiestnené mimo riadiacu jednotku. V tomto prípade hovoríme o decentralizácii vstupov a výstupov. Technológia SmartWire-DT túto decentralizáciu rieši tak, že jednotku vstupu a výstupu umiestni priamo na funkčný prvok. Tým dochádza k značnému zjednodušeniu rozvádzača ako vo fáze vývoja, tak pri jeho realizácii.

 

Jednoduchým príkladom môže byť stýkač DILM. V klasickej inštalácii sú k jeho zapojeniu potrebné dve riadiace svorky A1, A2 a väčšinou tiež zapojenie pomocného kontaktu, ktorý môže byť zapínací alebo vypínací. Pre pripojenie stýkača do systému SmartWire-DT nám postačí jeden virtuálny kábel pri projektovaní a jeden skutočný, osemžilový kábel pri realizácii. Tento kábel je pripojený pomocou klieští ku konektoru a následne k funkčnému modulu SmartWire-DT na stýkači. Pomocou jedného stlačenia klieští tak ušetríte čas potrebný na odstránenie izolácie, prirobenia dutinky, pripevnenia označovacieho štítku a zaskrutkovania svorky k minimálne štyrom vodičom naraz. V prípade, že ste doteraz využívali bloky pomocných kontaktov, ušetríte ďalší čas, miesto aj financie, pretože informácia o stave stýkača je už vo vašom systéme a záleží len na vás, či ju využijete ako zapínací či vypínací kontakt. Nemožno opomenúť ani to, že pri klasickom spôsobe montáže musíte tieto činnosti robiť na oboch koncoch vodiča a teda úspora času pri montáži je dvojnásobná.

 

Okrem vyššie uvedeného stýkača je možné do systému SmartWire-DT pripojiť aj klasické tlačidlá, prepínače a signálky zo sortimentu RMQ-Titan. Aj tu je úspora nielen pri projektovaní a montáži komponentov ale tiež pri náhrade štandardných, kontaktných a signalizačných prvkov pomocou prvkov systému SmartWire-DT. Tieto prvky v sebe môžu integrovať niekoľko spínacích prvkov s prvkom signalizačným. Dostupné sú samozrejme všetky farby LED ako pre čelnú tak aj pre zadnú montáž.

 

Ďalej môžeme do systému SmartWire-DT pripojiť motorové spúšťače PKE, výkonové ističe NZM a softštartéry DS7. Zapojením týchto, najmä priemyselných, komponentov získame nové výhody, ktoré nám SmartWire-DT prináša. Pomocou elektronickej spúšte PKE sme schopní pracovať nielen s informáciami typu zapnuté / vypnuté ale dokážeme zistiť veľkosť prúdu motora, teplotný model motora, dôvod vybavenia a podobne. Okrem toho, že tieto informácie dokážeme zistiť, môžeme na ich základe riadiť ovládaciu cievku stýkača DILM. Ten môže byť vypnutý aj v prípade prúdu narastajúceho nad svoju nominálnu hodnotu. V tomto prípade hovoríme o funkcii ochranného relé ZMR.

 

Vďaka modulom vstupov a výstupov nie je systém SmartWire-DT uzavretý ani ostatným komponentom z ponuky firmy Eaton. Pripojením pomocných kontaktov ističa PL7 možno monitorovať stav jednotlivých prúdových okruhov pri zložitejších inštaláciách. Ak je daný istič vybavený motorovým pohonom, možno ho po vyhodnotení situácie opäť zapnúť bez toho, aby bolo potrebné otvárať dvere rozvádzača.

 

Pomocníkom pre správne navrhnutie siete je jednoduchý softvér SWD-Assist. Najskôr si výberom použitých prvkov vytvoríte presne takú sieť, ktorú budete realizovať. Softvér vám skontroluje príkony jednotlivých prvkov a graficky zobrazí využitie výkonu použitej brány. V prípade prekročenia signalizuje, že je potrebné sieť doplniť o ďalší napájací modul. Na základe zadaných parametrov Vám dopočíta potrebnú dĺžku SmartWire-DT kábla a umožní exportovať súpis potrebných prvkov so všetkými objednávacími údajmi. Na záver skontroluje správnosť zapojenia a poskytne potrebné súbory GSD alebo EDS pre PLC.