eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Transformátory


Pre rozvody alebo riadiace obvody sa stáva čím ďalej tým dôležitejšie bezpečnostné hľadisko. Oddeľovacie a bezpečnostné ochranné transformátory nízkeho napätia ponúkajú jednoduchý prostriedok pre zvýšenie bezpečnostných štandardov rozvodov a riadiacich obvodov.

 

Transformátory STI, STZ, DTI a DTZ sú kombinované oddeľovacie a bezpečnostné ochranné transformátory, vybavené dvojitou izoláciou. Tieto transformátory sú skonštruované a odskúšané podľa normy STN EN 61558-2-4 a STN EN 61558-2-6.

 

Oddeľovacie transformátory sa používajú, keď je vyžadovaná zvýšená bezpečnosť pre oddelenie vstupných a výstupných vinutí. Maximálne výstupné napätie oddeľovacích transformátorov je 1000 V AC.

 

Bezpečnostné ochranné transformátory sú oddeľovacie ochranné transformátory s výstupným napätím ≤ 50 V AC. Tieto sa často používajú v inštaláciách s ochranou bezpečným malým napätím SELV, PELV.

 

Medzi ponúkané transformátory patria tiež regulačné transformátory pre napájanie riadiacich obvodov. Sú skonštruované a skúšané podľa EN 61558-2-2. S len dvoma možnými výnimkami STN EN 60204 predpisuje povinné použitie regulačného transformátora v riadiacich obvodoch. Regulačné transformátory STN, STI, STZ, DTI a DTZ spĺňajú požiadavky uvedené v tomto predpise. V ponuke spoločnosti Eaton nájdete tiež transformátory MED pre použitie v liečebných priestoroch.