eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Frekvenčné meniče M-MAX


Rad meničov M-MAX ponúka sedem jednofázových a desať trojfázových typov, ktoré vynikajú svojim vysoko kompaktným dizajnom, veľmi dobrou odozvou krútiaceho momentu a jednoduchou montážou. Frekvenčné meniče M-MAX sú určené pre riadenie čerpadiel, ventilátorov, dopravníkových pásov a strojového obrábania - inými slovami sú určené pre široké spektrum aplikácií.

 

Frekvenčné meniče sú určené pre montáž na DIN lištu alebo alternatívne na montážnu dosku. Prístroje sú dodávané so všetkými komponentmi tak, aby spĺňali požiadavky na inštaláciu z hľadiska EMC. Frekvenčné meniče tak zahŕňajú interné filtre vyhovujúce kategórii C2 (verejnej siete) a kategórii C3 (priemyselnej siete) v súlade s normou STN EN 61800-3 rovnako ako možnosť tieneného pripojenia. Uzemnenie interného filtra môže byť prerušené v prípade použitia prístroja v sieti IT.

 

Koncept frekvenčných meničov umožňuje výber prevádzkového režimu medzi "U/f" a "bez senzorovým vektorovým riadením" v širokom rozsahu teplôt od -10 ° C do +50 ° C s možnosťou preťaženia na 150% menovitého prúdu po dobu 1 minúty každých 10 minút. Pripojený motor je sledovaný a chránený pomocou internej motorovej ochrany.

 

Šesť digitálnych a dva analógové vstupy, jeden digitálny a jeden analógový výstup, rovnako ako dva reléové výstupy umožňujú použitie frekvenčných meničov M-MAX v širokom spektre aplikácií.