eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Frekvenčné meniče SLX, SVX a SPX


Univerzálne meniče SLX

Univerzálne meniče SLX9000 sú kompaktnou a odľahčenou verziou úspešného meniča SVX9000, z ktorého funkčne vychádzajú. Séria nastaviteľných frekvenčných meničov SLX9000 spoločnosti Eaton je ďalšou generáciou meničov špeciálne navrhnutých pre súčasné ľahké, komerčné a priemyselné aplikácie. Výkonová jednotka využíva najsofistikovanejšie polovodičové technológie a vysoko modulárnu konštrukciu, ktorú je možné flexibilne prispôsobiť potrebám zákazníka. Menič SLX9000 stále poskytuje robustný výkon, pri súčasnom zvýšení úrovne vlastností a funkcií, ktoré zabezpečia čo najlepšie riešenie za správnu cenu.

 

V ponuke spoločnosti Eaton sú meniče pre napájanie 380 až 500 V, s výstupným výkonom od 0,75 do 30 kW. Frekvenčné meniče SLX9000 sú dodávané podobne ako meniče SVX9000 so štandardnou výbavou ako komplexné riešenie pohonu. Integrovaná sieťová tlmivka je najúčinnejším spôsobom ochrany meniča proti prepäťovým špičkám. Tým sa redukujú požiadavky na dodávky transformátorov, káblov a poistiek. Postup inštalácie, pripojenia a uvedenia do prevádzky je vďaka priloženému návodu veľmi rýchly a pohodlný.

 

Meniče SLX9000 sú k dispozícii buď v krytí IP21 alebo IP54. Jednotky vstupov a výstupov sú navrhnuté s veľkým dôrazom na modulárnu koncepciu celého meniča. Vstupy a výstupy sú volené s ohľadom na požadovanú funkciu pohonu. Riadiaca jednotka meničov SLX9000 je schopná pracovať s dvomi rozširujúcimi kartami. Tieto karty môžu obsahovať nielen bežné analógové a digitálne vstupy / výstupy, ale aj rozhranie komunikačných zberníc pre pripojenie k riadiacim systémom. Externé napájanie riadiacej logiky (24V DC) umožňuje programovať a nastavovať frekvenčný menič bez nutnosti pripojenia celého motorového vývodu.

 

Vlastnosti

 • Robustná konštrukcia
 • Štandardne integrovaná sieťová tlmivka
 • RFI filter pre kategórie C2 a C3 (podľa STN EN 61800-3)
 • Ovládacia klávesnica s krytím IP54 pre nastavenie parametrov riadiacej jednotky a monitorovanie výstupných veličín
 • Rozširujúce plug & play karty vstupov a výstupov, prípadne komunikačné karty
 • Brzdný tranzistor
 • All-In-One softvér pre rôzne aplikácie

 

 

Univerzálne meniče SVX9000

Univerzálne meniče SVX9000 ponúkajú kompaktné a modulárne riešenie aplikácií s premenlivou rýchlosťou. SVX9000 je trojfázový, vzduchom chladený, kompaktný frekvenčný menič s rozsahom výkonu od 0,55 do 160 kW a napájacími napätiami 208 až 690 V pre štandardné priemyselné aplikácie. Najväčšou prednosťou meničov SVX9000 je bez senzorové vektorové riadenie pomocou ASIC obvodu (Application-specific integrated circuit), ktorý ponúka vysoko sofistikované funkcie vďaka adaptívnemu modelu motora.

 

Výpočet magnetických tokov v motore je založený na meraní všetkých troch výstupných prúdov a napätí. Sledovaním zmien parametrov v priebehu času adaptívny model automaticky identifikuje parametre motora pre bez-senzorové vektorové riadenie alebo riadenie pomeru U/f. Vektorové riadenie sa dosiahne pomocou koordinácie magnetického toku v statore, ktorý je imúnny voči malým zmenám pri meraní a parametrom motora. Sofistikované bez-senzorové riadenie vektora magnetického toku dosahuje dynamickú presnosť uzatvorenej regulačnej slučky motora v celom rozsahu otáčok.

 

Vlastnosti

 • Bez-senzorové riadenie výkonu
 • Chyba ustálenej rýchlosti <0,5%
 • Doba nábehu točivého momentu <10 ms
 • Nízke zvlnenie momentu
 • Vysoká odolnosť voči rezonančným kmitom
 • Vysoký rozbehový moment: 200% (záleží na veľkosti motora)
 • Vysoký rozbehový prúd: 2,0 x IH
 • Vhodné pre systémy s viacerými motormi
 • Vysokorýchlostné aplikácie až do 7200 Hz

 

 

Výkonné meniče SPX9000

Vysoký výkon v náročných aplikáciách Vám zaistia frekvenčné meniče radu SPX9000. Tieto nastaviteľné frekvenčné meniče sú navrhnuté špeciálne pre vysoko výkonné aplikácie. Meniče SPX9000 sú vybavené špičkovým výpočtovým výkonom, ktorý môže spracovávať informácie z enkodéru s cieľom poskytovať veľmi presné riadenie motora. Podporované je samozrejme tiež bez-senzorové, vektorové a jednoduché U/f riadenie frekvencie. Typické aplikácie vyžadujúce vysoký výkon, sú pohony typu master-slave, polohovacie aplikácie (žeriavy), riadenie a synchronizácia pnutia navijakov pri navíjaní. SPX9000 je vysoko výkonný trojfázovo napájaný frekvenčný menič pre náročné priemyselné aplikácie v rozsahu výkonov od 0,55 kW do 1800 kW pre napájacie napätie 208 až 690 V.

 

Jadrom meniča SPX9000 je rýchly mikroprocesor, ktorý poskytuje vysoký dynamický výkon pre aplikácie, v ktorých je potrebná presná manipulácia a vysoká spoľahlivosť. Menič môže byť použitý ako v aplikáciách s otvorenou slučkou, tak v aplikáciách, ktoré vyžadujú spätnú väzbu z enkodéra. SPX9000 podporuje rýchlu komunikáciu medzi meničmi. Ponúka tiež integrovanú pamäť pre záznam dát pre analýzu dynamických udalostí bez nutnosti ďalšieho hardvéru. Simultánne rýchle sledovanie viacerých jednotiek možno vykonať pomocou softvérového nástroja 9000Xdrive a komunikačnej karty CANopen. V aplikáciách, kde je spoľahlivosť a kvalita nevyhnutnou súčasťou dosiahnutia vysokej výkonnosti, je frekvenčný menič SPX9000 tou správnou voľbou.

 

Vlastnosti

 • Robustná konštrukcia
 • Zvýšený výpočtový výkon procesora
 • Integrovaná sieťová tlmivka
 • Možnosť zapojenia enkodéru do spätnej väzby
 • Vysoké rozlíšenie analógových vstupov
 • Jednoduché ovládanie
 • Ovládacia klávesnica s krytím IP54 pre nastavenie parametrov riadiacej jednotky a monitorovanie výstupných veličín
 • Rozširujúce plug & play karty vstupov a výstupov, prípadne komunikačné karty

 

Frekvenčné meniče radu 9000X sú určené k riadeným rozbehom ľahkých i ťažkých záťaží. Ľahká záťaž ako napríklad ventilátor, je definovaná ako 10% preťaženie menovitého prúdu IL po dobu 1 minúty každých 10 minút. Ťažkou záťažou (napr. zaťaženým pásovým dopravníkom, drvičom) rozumieme 50% preťaženie menovitého prúdu IH po dobu 1 minúty každých 10 minút. Automatický sprievodca umožňuje jednoduché nastavenie meniča ihneď po spustení. Na výber je niekoľko prednastavených sád parametrov pre najpoužívanejšie aplikácie (základné, štandardné, miestne/diaľkové riadenie, viacrýchlostné riadenie, PID riadenie, viacúčelové riadenie, kaskádové riadenie čerpadiel/ventilátorov) ale aj kompletná sada všetkých parametrov meniča.


Frekvenčné meniče SVX9000 a SPX9000 je možné rozšíriť pomocou piatich prídavných kariet, ktoré umožňujú rôzne spôsoby ovládania pomocou analógových alebo digitálnych vstupov a výstupov, prípadne zaisťujúcich komunikáciu po štandardných priemyselných zberniciach (Profibus DP, Modbus, DeviceNet, CANopen, atď.).


Modulárna koncepcia meničov 9000X (obr. 3) sa skladá z výkonového modulu, riadiacej jednotky s rozširujúcimi kartami a z ovládacej klávesnice, ktorá je rovnaká pre všetky typové veľkosti. Riadiaca jednotka môže byť externe napájaná zo zdroja +24 V DC. Ovládaciu klávesnicu možno využiť pre nastavenie parametrov meniča a pre prenos/kopírovanie týchto parametrov do ďalších prístrojov. RFI filter štandardne integrovaný do meničov typových veľkostí FR4 až FR9 spĺňa požiadavky pre použitie meničov v kategórii C2 a C3 podľa normy STN EN 61800-3.

 

 

Systémové meniče SPI9000, SPA9000, SPN9000

Produktové portfólio meničov so spoločnou DC zbernicou spĺňa požiadavky na riešenie systémov s flexibilnou architektúrou. Použitá technológia vychádza z meničov SPX9000. Ponúkaný sortiment zahŕňa niekoľko usmerňovacích (front-end) jednotiek a niekoľko striedačov v širokom výkonovom spektre (1 až 2000 kW).

 

Spoločnosť Eaton ponúka ucelený rad meničov so spoločnou DC zbernicou. Usmerňovacie (front-end) jednotky prevádzajú sieťové striedavé napätie a prúd na jednosmerné napätie a prúd. V prípade jednotiek SPN9000 (neaktívne front-end) sa energia prenáša z napájacej siete do spoločnej DC zbernice. U jednotiek SPA9000 (aktívny front-end) je usmerňovač obojsmerný (regeneračný) a dokáže prenášať energiu oboma smermi. Pri prenose energie z DC zbernice do striedavej napájacej siete hovoríme o tzv. rekuperácii energie. Na vstupe celého systému sa používa externý LCL filter. Použitie tejto jednotky je vhodné v aplikáciách, kde je vyžadované nízke rušenie harmonickými zložkami prúdu. Usmerňovacia jednotka SPN9000 funguje ako diódový mostík zložený z diód a tyristorov. Na vstupe sa používa špecializovaná tlmivka. Táto jednotka je vhodná ako usmerňovací prístroj, pokiaľ nie sú kladené zvýšené požiadavky na obsah harmonických zložiek prúdu v elektrickej sieti.

 

Jednotka SPI9000 slúži ako obojsmerný striedač, ktorý slúži na napájanie striedavých asynchrónnych motorov. Striedač je napájaný zo spoločnej DC zbernice pomocou nabíjacieho obvodu. Ten je u striedačov do 75 kW integrovaný priamo na doske. U vyšších výkonov je potreba zabezpečiť externý nabíjací obvod

 

Vlastnosti

 • Komplexný rad dostupný pre takmer každú aplikáciu UL a cUL
 • Spĺňa štandardy NEC, NEMA a IEEE
 • Alfanumerická klávesnica k dispozícii pre väčšinu meničov
 • Chladenie vzduchom