eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Softštartéry S801+ a S811+


 

Trojfázový motor je v súčasnej dobe optimálny pohon pre jednoduché a ekonomické prevedenie strojov. Napriek tomu, priame štarty alebo rozbehy hviezda-trojuholník nie sú v mnohých prípadoch tým najlepším riešením. Softštartéry ponúkajú vhodnú alternatívu pre takmer každú aplikáciu s elimináciou štartovacích prúdov.

 

Softštartéry sú ideálnou voľbou pre aplikácie, ako sú čerpadlá, ventilátory a dopravníky. Predlžujú servisné intervaly strojov a znižujú tým náklady na prevádzkyschopnosť inštalácie. Softštartéry S801 + a S811 + poskytujú solídny výkon a mnoho ochranných vlastností nad rámec štandardných softštartérov. K dispozícii sú tiež varianty pre inštalácie až do 690 V. Pri niektorých typoch existuje funkcia predĺženia rozbehovej rampy v rozsahu 0,5 až 360 sekúnd. Ak zvolíte správny softštartér pre vašu inštaláciu, potom zvýšite vašu produktivitu a znížite náklady.Vlastnosti

 • Kompaktná veľkosť, jeden z najmenších softštartérov na trhu vo svojej triede.
 • Odstránenie nežiaducich zapínacích a vypínacích problémov, predlžuje mechanickú životnosť systému a znižuje náklady na servis prevodoviek.
 • Lepšia kontrola točivého momentu motora alebo prevodovky zvyšuje životnosť ložísk.
 • Integrovaná komunikácia Modbus RTU.
 • Sofistikované monitorovacie funkcie: výkon, účinník, fázové prúdy, fázové napätie, teplota prístroja a ďalšie.
 • Ochrana proti preťaženiu motora a softštartéra predchádza poškodeniu prístroja.
 • Odnímateľná klávesnica s možnosťou kopírovania parametrov zjednodušuje uvedenie do prevádzky a šetrí čas v sériovej výrobe (iba rad S811 +).


Aplikácia

 • Trojfázové indukčné záťaže.
 • Plynulý rozbeh motora v oblasti dopravníkových systémov.
 • Pozvoľné zapnutie čerpadla znižuje zaťaženie a opotrebenie celého systému.
 • Polovodičové spínanie čerpadiel vhodné v extrémnych prostrediach chemických závodov a čerpacích staníc.
 • Náhrada rozbehu hviezda-trojuholník (najmä pre motory nad 5,5 kW, ktoré vyžadujú redukciu prúdu pri štarte).
 • Čerpadlá a ventilátory v inštaláciách HVAC.

 


Prevádzkové napätie

 • 200  - 600 V ±10 %, 50/60 Hz
 • 200  - 690 V ±10 %, 50/60 Hz (len Prémium série ...V3S)

Riadiace napätie

 • 24 V DC


Menovitý prúd (výkon)

 • 37  -  1000 A (7.5 - 560 kW pri 400 V)
 • 65  -  1732 A (18.5 - 900 kW pri 400 V so zapojením In-Delta, len rad S811+)
 • 180  -  1000 A (160 - 750 kW pri 690 V, len rad S811+)
 • 311  -  1732 A (18.5 - 900 kW pri 690 V so zapojením In-Delta, len rad S811+)