eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Softštartéry DS7


Softštartéry sú stále častejšie využívané ako alternatíva k rozbehom hviezda-trojuholník. Moderný spôsob spúšťania motorov je vhodný najmä pre aplikácie, ako sú čerpadlá, ventilátory alebo dopravníkové pásy. Softštartéry udržujú vysoký točivý moment a odstraňujú prúdové špičky vznikajúce pri spustení motorov štandardným spôsobom. Majú však aj ďalšiu výhodu - na rozdiel od klasických spínacích riešení užívatelia používajú iba jeden prístroj, kde sú rozmery zariadenia oveľa kompaktnejšie. Softštartér DS7 zaberá menej miesta ako kombinácia pre rozbeh hviezda-trojuholník. Séria DS7 ponúka komplexný rad od 4 do 200 A (1,5 až 110 kW / 400 V), ktorý dokáže pokryť väčšinu aplikácií.Vlastnosti softštartérov DS7

  • Integrácia do systému xStart
  • Voliteľný vstavaný ventilátor pre zvýšenie počtu štartov za hodinu
  • AC53b: 10 štartov za hodinu s 3-násobným rozbehovým prúdom počas doby 5 sekúnd, vyšší počet štartov za hodinu s voliteľným ventilátorom.


Príklady použitia

  • Trojfázové odporové a indukčné záťaže
  • Plynulý rozbeh motora v oblasti dopravy a dopravných systémov
  • Hladké zapnutie čerpadla znižuje zaťaženie a opotrebenie celého systému
  • Rýchle a tiché ovládanie v budovách
  • Plynulý rozbeh, ktorý znižuje opotrebovanie klinových remeňov na pohonoch ventilátorov.


Pripojenie k sieti

  • 230 - 480 V ± 10%, 50/60 Hz


Ovládacie napätie

  • 24 V AC / DC  alebo 110 - 230 V AC


Novinkou v portfóliu firmy Eaton sú tiež softštartéry DS7 s integrovaným rozhraním SmartWire-DT. Inovatívny, komunikačný a prepojovací systém SmartWire-DT je neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti Eaton. Tento systém otvára pre používateľov nové možnosti úspory v rôznych oblastiach. Výhodou je nielen podstatné zníženie úsilia pri zapojení, ale aj pri projektovaní, plánovaní, uvedení do prevádzky alebo servise. SmartWire DT taktiež ponúka znateľné vylepšenia s ohľadom na dostupnosť systému a bezpečnosť. V kombinácii s elektronickými motorovými spúšťačmi PKE poskytuje systém SmartWire-DT zvýšený monitoring pohonov (monitorovanie stavov a vzdialená údržba). Systém spracováva príslušné údaje, ako je skutočný prúd motora, tepelné zaťaženie a prevádzkové stavy. Tieto hodnoty môžu byť neustále monitorované a analyzované bez nákladnej I/O technológie. Komplexné diagnostické možnosti jednotlivých SmartWire-DT staníc umožňujú prevádzkovateľom správne načasovanie zásahov do výrobného procesu - pred tým, ako dôjde k neočakávanej odstávke.