eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Spúšťače motorov

 

Prvý spúšťač motorov bol vyvinutý firmou Klöckner-Moeller už v roku 1932. Od tej doby sa vývoj týchto prístrojov od firmy Moeller / Eaton vždy držal na vrchole v oblasti spúšťania a ochrany motorových vývodov.

 

Tlačidlové spúšťače motorov PKZM01 do 16 A

 

Spúšťače motorov PKZM01 sú ideálne pre malé stroje a aplikácie, kde je ideálna manipulácia pomocou tlačidla alebo ručného spínača. Špeciálne puzdro so stupňom krytia IP 40, IP 55 a IP 65 chráni proti priamemu kontaktu pevných cudzích telies a prachu, rovnako ako vniknutiu vody. Príslušenstvo ako napr. napäťové spúšte alebo pomocné kontakty sú zhodné s radom PKZM0, ktorý disponuje otočnou rukoväťou.

 

 

 

 

PKZM0 a PKZM4 - iba dve veľkosti štartovacích motorov do 65 A

 

Tieto spúšťače s otočným ovládaním majú rozsah menovitých hodnôt prúdov od 0,1 A do 65 A sú pokryté iba dvoma veľkosťami spúšťačov motorov. To šetrí skladovací priestor a zjednodušuje projektovanie. So šírkou 55 mm je PKZM 4 najužším spúšťačom motorov pre 65 A, tým sa ušetrí priestor v rozvádzači.

 

 

 

Príslušenstvo

 

Bloky pomocných kontaktov môžu byť pripevnené bez akýchkoľvek nástrojov a poskytujú dostatočné informácie o každom stave spúšťača motora. Blok pomocných kontaktov NHI-E sa pripevňuje k PKZ spredu prístroja. Nie je potrebné žiadne miesto po strane spúšťača motora. Prístroje PKZM 0, PKZM 4 aj PKZM 01 majú jednotné príslušenstvo.

 

 

Elektronické spúšťače motorov PKE

 

Spúšťače motorov PKE s elektronickou ochranou proti preťaženiu ponúkajú zaujímavú alternatívu ku klasickému bimetalovému riešeniu a dopĺňajú štandardný rad spúšťačov motorov PKZ. Spúšťače motorov s elektronickou ochranou majú značné výhody v porovnaní s prístrojmi s tepelnou ochranou. Z charakteristických vlastností možno menovať široký rozsah nastavenia spúští, nízke tepelné straty, vypínacie triedy vyššie ako CLASS 10, veľmi vysoká teplotná stabilita vypínacích charakteristík. Dostupný rozsah prúdového nastavenia redukuje počet variantov (až o 75 percent v porovnaní s prístrojmi s bimetalom). Spúšťače motorov PKE poskytujú najvyšší stupeň flexibility v modulárnej konštrukcii pre motory s menovitým prúdom do 65 A.

 

 

PKE - zníženie počtu variantov so širokým rozsahom nastavení

  • Zjednodušuje výber
  • Poskytuje rýchly, bezpečný a jednoduchý návrh projektu
  • Znižuje náklady súvisiace so zásobou a dopravou

 

PKE v systéme SmartWire-DT

Pomocou COM modulu OKE-SWD-32 je možné detekovať skutočný prietok prúdu v spúšťači motora PKE. Ďalej možno získavať rôzne indikačné a diagnostické informácie. Tieto dáta môžu byť prevedené priamo do riadiaceho systému. Údaje zvyšujú transparentnosť a prevádzkovú spoľahlivosť pohonov pomocou štandardného istiaceho zariadenia.

 

 

PKE - integrovaný do SmartWire-DT systému

 

  • Zvyšuje úroveň dostupnosti systému prostredníctvom relevantných údajov
  • Eliminuje dodatočné zapojenia do riadiaceho systému
  • Šetrí časovo náročné riešenia problémov pri prevádzke a údržbe.

 

Elektronické multifunkčné spúšťače EMS

 

Elektronický spúšťač motora EMS je multi-funkčné a ochranné zariadenie motora so šírkou 30 mm. EMS je určené pre spínanie a istenie motorov s výkonovým spektrom 0,06 - 3 kW. Pri použití EMS možno zaistiť tieto funkcie vo veľmi malom priestore.

 

Elektronický spúšťač motora spája štyri funkcie v jednom prístroji:

  • Priamy rozbeh
  • Reverzáciu
  • Ochranu motora podľa STN EN 60947
  • Bezpečnostné funkcie núdzového zastavenia v súlade s kategóriou 3 / PLE (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508-1)