eaton-electric.sk

Produkty

Zákaznické centrum Eaton

OBJEDNÁVKY TOVARU

objednávky tovaru, stav objednávok, dostupnosť tovaru, termíny dodania

Telefón: +421 2 4820 4316 - 17
E-mail: EatonCareSK@eaton.com

TECHNICKÁ PODPORA

produktové poradenstvo, cenové dopyty

Telefón: +421 2 4820 4320
Telefón: +421 2 4820 4325
E-mail: PodporaSK@eaton.com

ZÁLOŽNÉ ZDROJE – SERVIS

Telefón: +421 2 4820 4324
Telefón: +421 903 795 649
E-mail: UPSInfoSlovakia@eaton.com

SEKRETARIÁT

Telefón: +421 2 4820 4311
Telefón: +421 905 579 490
E-mail: ElectricSK@eaton.com


Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru


Slovenská republika
Spínanie, istenie, riadenie motorov a pohonov


 
0  


Kompletná škála stýkačov, spúšťačov motorov a riadenia pohonov
 


 

 
0   Stýkače do 170 A
 
0   Stýkače nad 170 A
 
0   Spúšťače motorov
 
0   Spúšťačové kombinácie
 
0   Nadprúdové relé
 
0   Softštartéry DS7
 
0   Softštartéry S801+ a S811+
 
0   Frekvenčné meniče DC1 a DA1
 
0   Frekvenčné meniče SLX, SVX a SPX
 
0   Frekvenčné meniče MMX
 
0   Transformátory
 
0   SmartWire-DT